Sunteți aici: » Proiecte » Proiecte C.J. » Arhiva proiecte

Arhiva proiecte

Vineri, 14 februarie 2014

Consiliul Judeţean Covasna prin Hotărârea nr. 26/2014 a aprobat finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor pentru activităţi sportive și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul pe anul 2014.

CONCURS PROIECTE EDITORIALE - 2013
Vineri, 20 septembrie 2013

Centrul de Cultură al Judeţului Covasna acordă finanţări nerambursabile pentru editări de reviste culturale şi literare de copii şi tineri, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 30 noiembrie 2013.

SESIUNE DEPUNERE PROIECTE
Sâmbătă, 27 iulie 2013

Scopul finanţării: Finanţarea şi promovarea asociaţiilor profesionale legal înregistrate care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol şi al dezvoltării rurale al căror sediu se află pe teritoriul consiliilor locale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
 

Miercuri, 3 aprilie 2013

Consiliul Judeţean Covasna prin Hotărârea nr. 49/2013 a aprobat finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul pe anul 2013.

SESIUNE DEPUNERE PROIECTE
Luni, 11 martie 2013

Finanţarea şi promovarea asociaţiilor profesionale legal înregistrate care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol şi al dezvoltării rurale al căror sediu se află pe teritoriul consiliilor locale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară .

Concurs de finanțare nerambursabilă pentru organizarea programului ”Școală după școală” în școlile rurale
Sâmbătă, 19 ianuarie 2013

Consiliul Județean Covasna anunță concurs de finanțare nerambursabilă pentru organizarea programului ”Școală după școală” în școlile rurale

CONCURS PENTRU FINANŢAREA PROIECTELOR PENTRU ANUL 2013
Luni, 12 noiembrie 2012

Consiliul Judeţean Covasna anunţă concurs de proiecte pentru asociaţii şi fundaţii constituite conform legii şi culte religioase recunoscute conform legii din judeţul Covasna, pentru programele desfăşurate în anul 2013 în domeniile cultural, educativ-ştiinţific, recreere şi sport, respectiv sprijinul financiar acordat cultelor, comunităţilor rurale, pentru proiectele desfăşurate de organizaţiile de tineret.

CONCURS DE FINANŢARE - reabilitarea, modernizarea bazelor sportive din mediul rural
Vineri, 24 februarie 2012

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA anunţă concurs de finanţare nerambursabilă pentru reabilitarea, modernizarea bazelor sportive din mediul rural.

Luni, 20 februarie 2012Consiliul Judeţean Covasna prin Hotărârea nr. 21/2012 a aprobat finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul pe anul 2012.
Luni, 2 mai 2011

Consiliul Judeţean Covasna prin Hotărârea nr. 70/2011 a aprobat finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul pe anul 2011

Concurs de finanțare - reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural
Luni, 7 martie 2011

Consiliul Judeţean Covasna anunţă concurs de finanţare nerambursabilă pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural.

Concurs pentru finanţarea proiectelor pentru anul 2012
Marți, 22 februarie 2011

Consiliul Judeţean Covasna anunţă concurs de proiecte pentru asociaţii şi fundaţii constituite conform legii şi culte religioase recunoscute conform legii din judeţul Covasna, pentru programele desfăşurate în anul 2012 în domeniile cultural, educativ-ştiinţific, recreere şi sport, respectiv sprijinul financiar acordat cultelor, comunităţilor rurale, pentru proiectele desfăşurate de organizaţiile de tineret.

Joi, 15 aprilie 2010

pentru executarea lucrărilor de reabilitare al Ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc...

Joi, 15 aprilie 2010

Obiectiv principal: Refacerea structurii rutiere (a părţii carosabile), consolidarea şi după caz refacerea podurilor, consolidarea terasamentelor şi execuţia de ziduri de sprijin...

Joi, 15 aprilie 2010

Obiectivul proiectului derulat în parteneriat cu judeţele din Regiunea Centru...

Vineri, 2 aprilie 2010

Consiliului Judeţean Covasna prin Hotărârea nr. 46/2010 a aprobat finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor...

Marți, 30 martie 2010

Obiectivele proiectului: Refacerea structurii rutiere (a părţii carosabile), consolidarea şi după caz refacerea podurilor, amenajări trotuare şi podeţe de acces în gospodării în interiorul localităţilor  lucrări de asigurare a evacuării apelor pluviale (podeţe, şanţuri), lucrări de siguranţa circulaţiei (marcaje indicatoare, parapeţi).

Miercuri, 17 martie 2010

Având în vedere lipsa terenurilor de joacă din judeţul Covasna şi gradul de degradare a celor existente în mai multe localităţi, Consiliul Judeţean Covasna a hotârât, în asociere cu unităţile administrativ teritoriale participante, să susţină eforturile localităţilor prin încurajarea construcţiei de terenuri de joacă noi.

Luni, 15 martie 2010

Proiectul „Drumul apelor minerale - A borvizek útja” în cadrul programului Phare 2004-2006 – Coeziune Economică și Socială (CES), Proiecte mari de Infrastructură Regională

Miercuri, 24 februarie 2010

Demararea procedurii de licitaţie deschisă pentru reabilitarea DJ 121. Documentaţia se poate descărca de aici:

Concurs de proiecte - 2010.
Miercuri, 10 februarie 2010

Consiliul Judeţean Covasna anunţă concurs de proiecte pentru organizaţii neguvernamentale, culte, instituţii culturale şi de învăţământ din judeţul Covasna, pentru programele desfăşurate în perioada 01.03.2010–15.12.2010 în domeniile cultural, educativ-ştiinţific, recreere şi sport, respectiv sprijinul financiar acordat cultelor şi pentru proiectele desfăşurate de organizaţiile de tineret.

Marți, 12 ianuarie 2010

Proiectele Cetăţeni activi pentru Europa și Tineret în acţiune

Marți, 12 ianuarie 2010

Proiecte în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală

Marți, 12 ianuarie 2010

Proiectele din cadrul Programului Operativ Regional.

Noutăți