Sunteți aici: » Proiecte » Proiecte C.J. » Arhiva proiecte » CONCURS PENTRU FINANŢAREA PROIECTELOR PENTRU ANUL 2016

CONCURS PENTRU FINANŢAREA PROIECTELOR PENTRU ANUL 2016

Luni, 29 februarie 2016

Consiliul Judeţean Covasna, la şedinţa sa ordinară din data de 25 februarie 2016 a aprobat prin Hotărârea nr. 32/2016 Programului anual și anunțului de participare privind  finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor  și acțiunilor culturale, pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2016, conform Legii nr. 350/2005.

 

Consiliul Judeţean Covasna, la şedinţa sa ordinară din data de 25 februarie 2016 a aprobat prin Hotărârea nr. 32/2016 Programului anual și anunțului de participare privind  finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor  și acțiunilor culturale, pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2016, conform Legii nr. 350/2005.

Documentaţia de finanţare şi cea de decont este parte componentă a anunţului de participare aprobat.

Hotărârea nr. 32/2016 se poate descărca aici.

 

Anunţul de participare se poate descărca aici.

 

Proiectele pot fi depuse la registratura consiliului judeţean, în perioada 10.03-07.04.2016.

 

Pentru ca a ajuta prelucrarea documentaţiilor de finanţare depuse, Vă rugăm, pe cât posibil, să nu lăsaţi depunerea pe ultimele zile.

 

Vă rugăm să citiţi cu atenţie textul anunţului aflat în anexa hotărârii şi să descărcaţi documentaţia adecvată domeniului ales.

 

Vă rugăm, la redactarea proiectului să aveţi în vedere şi condiţiile de decontare descrise în documentaţie, cheltuielile eligibile, să aveţi grijă de completarea fără lipsuri a formularelor, de existenţa fiecărui document cerut.

 

Dacă anumite documente nu pot fi ataşate, sau nu e cazul, vă rugăm să justificaţi într-o declaraţie.

 

Vă mulţumim. Succes!

 

Descărcare documentaţie:

 

Documentație de finanțare

Documentație de decont

I., II., III., IV., V., VII., IX. Documentație de decont
VI. Documentație de decont
VIII. Documentație de decont

 

Legislația referitoare la concursul de finanțare se poate descărca aici.

 

  1. Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere de nivel cel puţin judeţean.
  2. Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere derulate de organizaţii de tineret. Suma maximă atribuită 5.000 lei.
  3. Cofinanţarea programelor care vizează promovarea, prezentarea, păstrarea, ocrotirea, conservarea, protecţia şi popularizarea valorilor, a patrimoniului cultural, a portului popular din judeţ.
  4. Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale organizate cu ocazia unor aniversări semnificative.
  5. Cofinanţarea unor proiecte de editare a materialelor de prezentare, popularizare a judeţului, a unor localităţi sau microregiuni.
  6. Cofinanţarea programelor şi manifestărilor sportive.
  7. Cofinaţarea activităţii de asistenţă comunitară a localităţilor izolate.
  8. Completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:

        a) intreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;

        b) construirii precum şi reparării lăcaşurilor de cult;

        c) conservării şi intreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;

        d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială.

La punctele b) şi c) au prioritate proiectele depuse pentru restaurarea bunurilor de patrimoniu.

IX. Cofinanţarea programelor educaţionale organizate în parteneriat cu consilii locale şi şcoli.

 

Noutăți