Sunteți aici: » Proiecte » Proiecte C.J. » Arhiva proiecte » CONCURS DE FINANŢARE A PROIECTELOR PENTRU ANUL 2020

CONCURS DE FINANŢARE A PROIECTELOR PENTRU ANUL 2020

Miercuri, 19 februarie 2020

Consiliul Judeţean Covasna, la şedinţa ordinară din data de 13 februarie 2020 a aprobat prin Hotărârea nr. 30/2020, Programul anual și anunțul de participare privind  finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor  și acțiunilor culturale, pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2020, conform Legii nr. 350/2005.

 

Consiliul Judeţean Covasna, la şedinţa ordinară din data de 13 februarie 2020 a aprobat prin Hotărârea nr. 30/2020, Programul anual și anunțul de participare privind  finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor  și acțiunilor culturale, pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2020, conform Legii nr. 350/2005.

Documentaţia de finanţare şi cea de decont este parte componentă a anunţului de participare aprobat.

Hotărârea nr. 30/2020 se poate descărca aici.

Anunţul de participare se poate descărca aici.

 

Proiectele pot fi depuse la registratura consiliului judeţean, până la data de 23.03.2020, ora 16.00.

Pentru a ajuta prelucrarea documentaţiilor de finanţare depuse, Vă rugăm, pe cât posibil, să nu lăsaţi depunerea pe ultimele zile.

 

Vă rugăm să citiţi cu atenţie textul anunţului aflat în anexa hotărârii şi să descărcaţi documentaţia adecvată domeniului ales.

 

Vă rugăm, la redactarea proiectului să aveţi în vedere şi condiţiile de decontare descrise în documentaţie, cheltuielile eligibile, să aveţi grijă de completarea fără lipsuri a formularelor, de existenţa fiecărui document cerut.

 

Dacă anumite documente nu pot fi ataşate, sau nu e cazul, vă rugăm să justificaţi într-o declaraţie.

 

Vă mulţumim. Succes!

 

Descărcare documentaţie:

 

Documentație de finanțare

I., II., III., IV., V., VII.

Documentație de decont

I., II., III., IV., V., VII.

Documentație de finanțare

VI.

Documentație de decont

VI.

Documentație de finanțare

VIII.

Documentație de decont

VIII.

 

 

  1. Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere.
  2. Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere derulate de organizaţii de tineret. Suma maximă atribuită 10.000 lei.
  3. Cofinanţarea programelor care vizează promovarea, prezentarea, păstrarea, ocrotirea, conservarea, protecţia şi popularizarea valorilor, a patrimoniului cultural și istoric, a portului popular din judeţ.
  4. Cofinanţarea proiectelor şi programelor culturale organizate cu ocazia unor aniversări semnificative.
  5. Cofinanţarea unor proiecte de editare a materialelor de prezentare, popularizare a judeţului, a unor localităţi sau microregiuni.
  6. Cofinanţarea proiectelor sportive inițiate de către structurile sportive de drept privat și asociațiile pe ramură de sport județene.
  7. Cofinaţarea activităţii de asistenţă comunitară a localităţilor izolate.
  8. Completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:

a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;

b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;

c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;

d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult (activități autorizate);

e) amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;

f) construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;

g) construirii şi reparării, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, a sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, afectate de calamități natural, precum inundații, viituri, cutremure, incendii, alte catastrofe naturale

 

Legislația referitoare la concursul de finanțare se poate descărca aici.

Noutăți