Sunteți aici: » Proiecte » Proiecte C.J. » Arhiva proiecte » Raport cu privire la finanţările nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2015.

Raport cu privire la finanţările nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2015.

Marți, 1 martie 2016

 

Raport cu privire la finanţările nerambursabile acordate

conform Legii nr. 350/2005 din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2015

 

Consiliul Judeţean Covasna acordă anual finanţare nerambursabilă din fonduri publice programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere și de tineret, respectiv unităților de cult din judeţul Covasna, printr-un sistem de concurs deschis.

Programul anual, respectiv anunţul de participare pentru concursul de proiecte pentru asociaţii şi fundaţii constituite conform legii şi culte religioase recunoscute conform legii din judeţul Covasna, pentru programele desfăşurate în anul 2015 în domeniile cultural, educativ-ştiinţific, recreere şi sport, respectiv sprijinul financiar acordat cultelor, pentru proiectele desfăşurate de organizaţiile de tineret a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a nr. 207 din 07.11.2014.

La anunţarea concursului, evaluarea şi selecţionarea proiectelor s-a avut în vedere procedura privind participarea şi atribuirea contractelor de finanţare a solicitanţilor, persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, respectiv următoarele prevederi legislative: la proiectele privind programele, proiectele şi acţiunile culturale prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare; la proiectele pentru programe şi manifestări sportive prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările ulterioare; la programele pentru tineret s-a avut în vedere Legea tinerilor nr. 350/2006; finanţarea cheltuielilor unităţilor de cult se realizează conform prevederilor O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002. 

Pentru anul 2015 au fost depuse 585 de proiecte. Consiliul Judeţean Covasna a acordat finanţare nerambursabilă conform hotărârilor nr. 18/2015 şi 39/2015, pentru 532 de programe în valoare totală de 1.865.000 lei, din care 600.000 lei pentru 91 programe sportive, 373.000 lei pentru 119 programe culturale, 267.000 lei pentru 107 programe de recreere şi educativ-ştiinţifice, 125.000 lei pentru 48 programe ale asociaţiilor de tineret, 500.000 lei pentru 167 proiecte ale cultelor.

Situaţia contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate, beneficiarii, programele finanţate şi rezultatele contractelor sunt prezentate în tabelele anexate.

 

Raport cu privire la finanţările nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2015

Luat act la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Covasna din data de 29.01.2016.

Publicat în Monitorul Oficial al României, partea VI-a, nr. 26/10.02.2016.

 

Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor culturale din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2015

Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice acordată unităţilor de cult din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2015

Finanţarea nerambursabilă a programelor educativ-ştiinţifice şi de recreere din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2015

Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor de sport din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2015

Finanţarea nerambursabilă  a programelor de tineret din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2015

Noutăți