Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/134 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó egyes művelődési közintézmények menedzsment tervének kidolgozására vonatkozó célkitűzési füzet jóváhagyásáról

2011/134 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó egyes művelődési közintézmények menedzsment tervének kidolgozására vonatkozó célkitűzési füzet jóváhagyásáról

2011. november 14., hétfő
Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. szeptember 29-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó egyes művelődési közintézmények menedzsment tervének kidolgozására vonatkozó célkitűzési füzet jóváhagyását javasló indoklását,

 

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/134 számú HATÁROZAT
Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó egyes művelődési közintézmények menedzsment tervének kidolgozására vonatkozó célkitűzési füzet jóváhagyásáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. szeptember 29-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó egyes művelődési közintézmények menedzsment tervének kidolgozására vonatkozó célkitűzési füzet jóváhagyását javasló indoklását,
 
figyelembe véve:
- a Gazdasági Igazgatóság előterjesztését, valamint Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezését;
- a 2009/269-es számú törvény által módosítással és kiegészítéssel jóváhagyott, a művelődési közintézmények menedzsmentjéről szóló 2008/189-es számú sürgősségi kormányrendelet 7. szakaszát;
 
az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001/215-ös számú helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (1) bekezdésének f) betűje, (5) bekezdése a) betűjének 4. pontja, valamint a 97. szakasz (1) bekezdése alapján,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja a Székely Nemzeti Múzeum menedzsment tervének kidolgozására vonatkozó célkitűzési füzetet az 1-es számú melléklet szerint.
2. szakasz – Jóváhagyja a Kovászna Megyei Művelődési Központ menedzsment tervének kidolgozására vonatkozó célkitűzési füzetet a 2-es számú melléklet szerint.
3. szakasz – Az 1-es és a 2-es számú melléklet a jelen határozat szerves részét képezi.
4. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusának Gazdasági Igazgatóságát, a Székely Nemzeti Múzeumot, valamint a Kovászna Megyei Művelődési Központot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. szeptember 29.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 8668/2011.09.15.
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó egyes művelődési közintézmények menedzsment tervének kidolgozására vonatkozó célkitűzési füzet jóváhagyására
 
A 2009/269-es számú törvény által módosítással és kiegészítéssel jóváhagyott, a művelődési közintézmények menedzsmentjéről szóló 2008/189-es számú sürgősségi kormányrendelet előírásainak megfelelően, a művelődési közintézmények menedzsmentjének odaítélése alapjául szolgáló menedzsment terv kidolgozása érdekében a hatóság, amelynek alárendeltségébe tartozik az illető közintézmény, a 2009/1301-es számú kormányhatározattal jóváhagyott keret-modell szerint, célkitűzési füzetet állít össze, melyet határozattal fogad el.
A 2009/269-es számú törvény által jóváhagyott 2008/189-es számú sürgősségi kormányrendelet 7. szakaszának (2) bekezdése szerint, a hatóság köteles a menedzseri szerződés lejárta előtt 120 munkanappal elindítani a fenti eljárást.
Figyelembe véve, hogy 2012 áprilisának elején a Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó 2 művelődési közintézmény, a Székely Nemzeti Múzeum és a Kovászna Megyei Művelődési Központ esetében lejár a menedzseri szerződés időtartama, összeállították ezen művelődési intézményeknek a célkitűzési füzetet, a határozattervezet 1-es, illetve 2-es számú mellékletében foglaltak szerint.
A fentiek alapján javaslom a Székely Nemzeti Múzeum, illetve a Kovászna Megyei Művelődési Központ menedzsment tervének kidolgozására vonatkozó célkitűzési füzetnek, a mellékelt határozattervezet szerinti, jóváhagyását.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Az 1-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.
A 2-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek