Itt vagy: » Megyei Tanács » Álláshirdetések » Álláshirdetés végrehajtó köztisztviselői állás betöltésére: vezető szakmai fokozatú tanácsadó, I-es osztály a Humánerőforrás Részlegre

Álláshirdetés végrehajtó köztisztviselői állás betöltésére: vezető szakmai fokozatú tanácsadó, I-es osztály a Humánerőforrás Részlegre

2021. november 10., szerda

 

Kovászna Megye Tanácsa,

 

a COVID-19 járvány megelőzésének és következményeinek elhárításáról szóló  2020/55-ös Törvény módosításáról szóló 2020/203-as Törvény alapján, a Közigazgatási törvény-könyvre vonatkozó 2019/57-es sürgősségi kormányhatározat 464. és 618. (2) szakasza értelmében, versenyvizsgát hirdet végrehajtó köztisztviselői állás betöltésére: vezető szakmai fokozatú tanácsadó, I-es osztály a Humánerőforrás Részlegre.

 

Az állás munkaidejének időtartama napi 8 óra és heti 40 óra.

 

A versenyvizsga Kovászna Megye Tanácsának székhelyén lesz megtartva, Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér, 4 szám alatt és két részből áll: 2021. december 13-án 10,00 órától egy írásbeli-, illetve egy, a törvény által megszabott időkereten belől megszervezett, szóbeli vizsga.

 

Az iratcsomó benyújtásának határideje: a meghirdetéstől számítva 20 napon belül, 2021. november 10 - november 29. között nyújthatják be Kovászna Megye Tanácsának iktatójában, Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér, 4 szám alatt.

 

Különleges részvételi feltételek:

  • oklevél mely bizonyítja, hogy a jelentkező egyetemi végzettséggel, licenc- vagy azzal egyenértékű oklevéllel rendelkezik gazdasági szakon
  • bizonylat, hogy a jelentkező rendelkezik legkevesebb 7 év szolgálati idővel az állás betöltéséhez szükséges szakterületen.

 

Azon jelöltek, akiknél sikeres az iratcsomó vizsgája, az írásbeli vizsgán valamint a szóbeli vizsgán 2021. október 10-től a Románia területére vonatkozó készenléti állapotról szóló 2021/1090-es sürgősségi korményrendelet 3. számú mellékletének 12. cikkely (4) bekezdése szerint a COVID-19 világjárvány megelőzése és hatásai leküzdésére vonatkozó intézkedéseknek megfelelően vehetnek részt.

 

Ahhoz, hogy toborzás útján, egy köztisztségnek a betöltéséhez a versenyvizsgáján részt vehessen, a jelentkezőnek a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 465. cikkely (1) bekezdése által előírt feltételeket halmozottan kell teljesítenie.

 

Román nyelvű anyagok:

Könyvészet

Tematika

Munkaköri leírás

CV_Model_European

Iratkozási űrlap

Igazolás modell

A szükséges okiratok jegyzéke

Nyilatkozat

A vizsgadossziék ellenőrzési eredménye román nyelven megtekinthető itt

Értékelési útmutató - román nyelven megtekinthető itt.

Az írásbeli vizsga eredménye román nyelven megtekinthető itt.

A szóbeli vizsga eredménye román nyelven megtekinthető itt.

A vizsga végeredménye román nyelven megtekinthető itt.

Hírek