Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/136 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsának, a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 2011-2012-es tanévre szóló beiskolázási tervének és tandíjainak, valamint szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és létszámkeretének jóváhagyásáról szóló 20

2011/136 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsának, a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 2011-2012-es tanévre szóló beiskolázási tervének és tandíjainak, valamint szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és létszámkeretének jóváhagyásáról szóló 20

2011. november 15., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. szeptember 29-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 2011-2012-es tanévre szóló beiskolázási tervének, tandíjainak, valamint szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és létszámkeretének jóváhagyásáról szóló 2011/104-es határozat 3-as és 4-es számú mellékletének módosítására vonatkozó indoklását,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/136 számú HATÁROZAT
Kovászna Megye Tanácsának, a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 2011-2012-es tanévre szóló beiskolázási tervének és tandíjainak, valamint szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és létszámkeretének jóváhagyásáról szóló 2011/104-es számú határozata 3-as és 4-es számú mellékletének módosításáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
2011. szeptember 29-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 2011-2012-es tanévre szóló beiskolázási tervének, tandíjainak, valamint szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és létszámkeretének jóváhagyásáról szóló 2011/104-es határozat 3-as és 4-es számú mellékletének módosítására vonatkozó indoklását,
 
figyelembe véve:
- a Gazdasági Igazgatóság előterjesztését, valamint Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezését,
- a művelődési intézmények létrehozására, szervezésére és működésére vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített, 2006/118-as számú sürgősségi kormányrendeletet;
- a művelődési intézmények sajátos tevékenységének lebonyolítását meghatározó előírásokat jóváhagyó 2003/2883-as Művelődési és Egyházügyi Miniszteri rendeletet;
- a Művelődési Minisztérium 1994. évi 1043-as és 1044-es rendeleteit;
- a helyi közpénzügyekre vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 2006/273-as számú törvényt;
- a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 2011.09.16/481-es számú, Kovászna Megye Tanácsa iktatójában a 2011.09.16/8711-es szám alatt bejegyzett átiratát;
 
az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001/215-ös számú helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (2) bekezdésének c) betűje, valamint a 97. szakasz (1) bekezdése alapján.
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Kovászna Megye Tanácsának, a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 2011-2012-es tanévre szóló beiskolázási tervének és tandíjainak, valamint szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és létszámkeretének jóváhagyásáról szóló 2011/104-es számú határozata 3-as és 4-es számú melléklete - a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola szervezeti felépítése, valamint tisztségjegyzéke és létszámkerete – módosul és a jelen határozat 1-es és 2-es számú mellékletével helyettesítődik.
2. szakasz – Jelen határozat rendelkezései 2011. október 1-től lépnek érvénybe.
3. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa Gazdasági Igazgatóságát és a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskolát bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. szeptember 29.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA ZOLTÁN
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 8853/2011.09.22.
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye Tanácsának, a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 2011-2012-es tanévre vonatkozó beiskolázási tervének és tandíjainak, valamint szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és létszámkeretének jóváhagyásáról szóló 2011/104-es számú határozata 3-as és 4-es számú mellékletének módosítására
 
Kovászna Megye Tanácsa 2011 júniusában, a 2011/104-es határozatával jóváhagyta a 2011-2012-es tanévre a 32,5 állással működő Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskolának a beiskolázási tervét és tandíjait, valamint a szervezeti felépítését, tisztségjegyzékét és létszámkeretét.
A Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola, Kovászna Megye Tanácsa Főiktatójában a 2011.09.16./8711-es számmal jegyzett, 2011.09.16./481-es számú átiratával kéri szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyását, melyet a következő változások indokolnak: egyes tanárok didaktikai fokozatban történő előléptetése, nagyobb régiségi szintre való átlépése, illetve egy fél, IV. besorolású szakmunkás állás felszámolása és egy fél, kezdő tanári állás létrehozása.
A Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola szakjaira szervezett őszi felvételi vizsga eredményét követően, a bejutott diákok számának függvényében, módosul a szakoknak megfelelően jóváhagyott tisztségek jellege és száma.
A fenti változások a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének módosítását vonják maguk után, a jóváhagyott álláskeret változása nélkül.
Az előbbieket, valamint a 2001/215-ös számú újraközölt, utólag módosított és kiegészített közigazgatási törvény 104-es szakasza (2)-es bekezdésének a) betűjét figyelembe véve, javaslom Kovászna Megye Tanácsának, a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 2011-2012-es tanévre vonatkozó beiskolázási tervének és tandíjainak, valamint szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és létszámkeretének jóváhagyásáról szóló 2011/104-es számú határozat 3-as és 4-es számú melléklete módosításának elfogadását, a mellékelt határozattervezet szerint.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 

Hírek