Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2010/160 számú HATÁROZAT a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottság Szervezési és Működési Szabályzatának jóváhagyására

2010/160 számú HATÁROZAT a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottság Szervezési és Működési Szabályzatának jóváhagyására

2011. január 5., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, 2010. október 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottság Szervezési és Működési Szabályzatának jóváhagyására vonatkozóan,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2010/160 számú HATÁROZAT
a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottság Szervezési és Működési Szabályzatának jóváhagyására
 
Kovászna Megye Tanácsa,
2010. október 28-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottság Szervezési és Működési Szabályzatának jóváhagyására vonatkozóan,
figyelembe véve Kovászna Megye Jegyzőjének szakjelentését és a szakbizottságok véleményezését,
 
figyelembe véve:
– a 2006/448-as számú törvényt, a fogyatékkal élő személyek jogainak védelmére és promoválására vonatkozóan, újra kiadott változatban, az utólagos módosításokkal,
– a 2007/268-as számú kormányhatározatot, a fogyatékkal élő személyek jogainak védelmére és promoválására vonatkozó 2006/448-as számú törvény alkalmazására vonatkozó Metodológiai normák jóváhagyására vonatkozóan,
– a 2008/430-as számú kormányhatározatot, a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottság szervezésére és működésére vonatkozó Metodológia jóváhagyására,
– a 2010/68-as számú sürgősségi kormányrendeletet, a Munkaügyi, Családi és Szociális Védelmi Minisztérium és az ennek alárendelt intézmények esetében egyes újraszervezési intézkedésekre vonatkozóan,
– a Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság hatáskörére és szervezési és működési keretszabályzatára vonatkozó 2004/1434-es számú kormányhatározatot, újra kiadott változatban,
– Kovászna Megye Tanácsának a 2010/134-es számú határozatát a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottság átszervezésére vonatkozóan,
 
az újra kiadott, 2001/215-ös számú, a helyi közigazgatásról szóló törvény 91. szakaszának 2. bekezdésének „f” betűje és 5. szakaszának 2. bekezdésének “a” betűje, valamint a 97. szakasza 1-es bekezdésének előírásai alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottság Szervezési és Működési Szabályzatát, a jelen határozat szerves részét képező mellékletnek megfelelően.
2. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2010. október 28.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz.: 10.473/2010.10.18
 
INDOKLÁS
a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottság Szervezési és Működési Szabályzatának jóváhagyására vonatkozóan
 
Látva a következő előírásokat:
- a 2006/448-as számú törvényt, a fogyatékkal élő személyek jogainak védelmére és promoválására vonatkozóan, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
- a 2007/268-as számú kormányhatározatot, a fogyatékkal élő személyek jogainak védelmére és promoválására vonatkozó 2006/448-as számú törvény alkalmazására vonatkozó Metodológiai normák jóváhagyására vonatkozóan,
- a 2008/430-as számú kormányhatározatot, a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottság szervezésére és működésére vonatkozó Metodológia jóváhagyására,
- a 2010/68-as számú sürgősségi kormányrendeletet, a Munkaügyi, Családi és Szociális Védelmi Minisztérium és az ennek alárendelt intézmények esetében egyes újraszervezési intézkedésekre vonatkozóan,
- a Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság hatáskörére és szervezési és működési keretszabályzatára vonatkozó 2004/1434-es számú kormányhatározatot,
Figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsának a 2010/134-es számú Határozatát a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottság újjászervezésére vonatkozóan,
 
A felsorolt normatívák szabályozzák a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottság, valamint a Felnőtt fogyatékos személyek egészségi, szellemi és lelki állapotát értékelő osztály kötelezettségeit és tevékenységét. A 2010/68-as számú kormányhatározat által a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő felső bizottságot, a megyei bizottságokat koordináló szerv és mely kompetens a megyei bizottságok határozatát felülvizsgálni fellebezés esetén, újjászervezték a Fogyatékkal élő személyek Általános Vezérigazgatósága keretén belül, a Munka, Család és Esélyegyenlőségi Minisztérium alárendeltsége alá. Ennek következtében, a Bizottság/ Felnőtt fogyatékos személyek egészségi, szellemi és lelki állapotát értékelő osztály tevékenységét egy szervezési és műkődési szabályzatba kell foglalni.
 
A fentiek megvalósítása érdekében, megvitatásra előterjesztem és elfogadásra javaslom Kovászna Megye Tanácsának a mellékelt határozattervezetet.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A mell;klet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek