Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » 2011 » HOTĂRÂREA Nr. 68/2011 cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul I 2011

HOTĂRÂREA Nr. 68/2011 cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul I 2011

Miercuri, 21 septembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 aprilie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul I 2011,

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
 
HOTĂRÂREA Nr. 68/2011
cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul I 2011
 
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 aprilie 2010,
analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul I 2011,
 
având în vedere:
- Raportul Direcţiei economice precum și Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna,
având în vedere prevederile:
- O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011,
 
în baza art. 91 alin. (3) lit. ,,a” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local pe trimestrul I al anului 2011, conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă execuţia bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe trimestrul I al anului 2011, conform anexei nr. 2.
Art. 3. Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul I al anului 2011, conform anexei nr. 3.
Art. 4. Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Sfântu Gheorghe, la 28 aprilie 2011.
 
TAMÁS Sándor
Preşedinte
 
Contrasemnează:
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
 
 
 

Noutăți