2011

Marți, 13 decembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 septembrie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea lansării unui concurs de idei de proiecte pentru trei obiective propuse de Consiliul Județean Covasna, Raportul de specialitate al Direcției Dezvoltarea Teritoriului, precum și rapoartele comisiilor de specialitate,

Marți, 13 decembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 septembrie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții cu indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţie „Amenajare interioară a Galeriei de artă din municipiul Sfântu Gheorghe”

Marți, 13 decembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară din 29 septembrie 2011, având în vedere Expunerea de motive a D-lui DEMETER János, vicepreşedintele Consiliului Județean Covasna, privind aprobarea participării Judeţului Covasna, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”

Joi, 8 decembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 septembrie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul de Administraţie al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Covasna, raportul de specialitate al Direcţiei Juridice și Administrație Publică întocmit în acest sens, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate,

Joi, 8 decembrie 2011

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară din data de 29 septembrie 2011, analizând expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Covasna privind solicitarea de transmitere a unui bun mobil din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Muzeului Național de Istorie a României în proprietatea publică a Județului Covasna și în administrarea Muzeului Național Secuiesc, respectiv transmiterea unor bunuri mobile din proprietatea publică a Județului Covasna și din administrarea Muzeului Național Secuiesc în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea Muzeului Național de Istorie a României,

Joi, 8 decembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 septembrie 2011, analizând Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Demeter János, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 125/2011 privind aprobarea Regulamentului „Sitului de importanţă comunitară ROSCI0111 Mestecănişul de la Reci”,

Marți, 15 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 septembrie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind propunerea de modificare a anexei nr. 3 și nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 104/2011 privind aprobarea Planului de şcolarizare, a taxelor de şcolarizare, a organigramei, a statului de funcţii și a numărului de personal pentru anul şcolar 2011/2012 la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy,

Luni, 14 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 septembrie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de aprobare a Caietului de obiective în vederea elaborării proiectului de management pentru unele instituții publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Covasna,

Luni, 14 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 septembrie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de aprobare a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului unor instituţii publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Covasna,

Joi, 10 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 septembrie 2011, analizând Expunerea de motive a domnului consilier judeţean Kiss Tiberiu, pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 204/2008 privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Covasna cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna în vederea realizării Proiectului “Supraveghere şi monitorizare cu camere video a traficului rutier de la punctele de intrare/ieşire în/din judeţul Covasna”,

Joi, 10 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 29 septembrie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011,

Miercuri, 9 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 august 2011, analizând Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Demeter János, privind aprobarea Regulamentului „Sitului de importanţă comunitară ROSCI0111 Mestecănişul de la Reci”,

Miercuri, 9 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 25 august 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna la Proiectul „Şi ei trebuie să aibă o şansă!”,

Miercuri, 9 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 25 august 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 63/2011 privind aprobarea transmiterii unor sectoare de drumuri județene, proprietatea publică a județului Covasna din administrarea Consiliului Județean Covasna în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.),

Miercuri, 9 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 25 august 2011, analizând Expunerea de motive al Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru Parohia Reformată Telechia,

Miercuri, 9 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 08 septembrie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 178/2008 privind aprobarea participării Consiliului Județean Covasna la Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” cu proiectul „Sistem informatic integrat al județului Covasna”, cu modificările ulterioare,

Miercuri, 9 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 8 septembrie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna,cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 127/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna cu Proiectul „Promovarea a şapte produse turistice din judeţul Covasna” la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 “Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea “Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”,

Miercuri, 9 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din 12 septembrie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 21% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2012 şi a estimărilor pentru anii 2013-2015,

Marți, 8 noiembrie 2011

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară din data de 25 august 2011, analizând Expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Covasna privind propunerea de aprobare a structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe,

Marți, 8 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 25 august 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de aprobare a Organigramei şi Statului de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe

Vineri, 4 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 25 august 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011,

Vineri, 4 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 25 august 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind propunerea de modificare a anexelor 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 33/2011 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna,

Vineri, 4 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 25 august 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind modificarea și completarea anexelor nr. 1, 3 și 4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 116/2011 privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Bibliotecii Judeţene "Bod Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár

Joi, 3 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 1 august 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea achiziţionării unor imobile situate în municipiul Sfântu Gheorghe, proprietatea S.C. T.A. OLTUL S.A., pentru reabilitarea Complexului hotelier Bodoc, în vederea dezvoltării turismului în municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna,

Joi, 3 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 01 august 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011,

Miercuri, 2 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 iulie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár

Miercuri, 2 noiembrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 iulie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul ,,Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Fogolyán Kristóf, Sfântu Gheorghe” în formă revizuită, depus la finanţare din Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1 „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”,

Luni, 31 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 28 iulie 2011, analizând Expunerea de motive al Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Covasna pe anul 2011 comunei Moacşa, pentru înlăturarea efectelor pagubelor produse de inundaţii,

Luni, 31 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 iulie 2011, analizând Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, dl. Demeter János, privind aprobarea asocierii județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu comuna Moacșa prin Consiliul Local al comunei Moacșa în vederea modernizării și întreținerii Parcului Memorial al Covăsnenilor de Pretutindeni din comuna Moacșa,

Luni, 31 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 iulie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011,

Luni, 31 octombrie 2011

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 iulie 2011, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean privind aprobarea Statului de funcții al Muzeului Național Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum,

Noutăți