Sunteți aici: » Proiecte » Proiecte C.J. » Arhiva proiecte » Concurs de finanţare nerambursabilă cu privire la programul judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învățământ preuniversitar

Concurs de finanţare nerambursabilă cu privire la programul judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învățământ preuniversitar

Joi, 20 februarie 2020

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA anunţă concurs de finanţare nerambursabilă cu privire la programul judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învățământ preuniversitar.

 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

anunţă concurs de finanţare nerambursabilă cu privire la programul judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învățământ preuniversitar 

 

 

Beneficiarii proiectului: Unităţile administrativ teritoriale din judeţul Covasna, inclusiv satele aparţinătoare municipiilor şi oraşelor.

 

Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

  1. Consolidarea, modernizarea şi extinderea clădirilor pentru toate tipurile de infrastructură pentru învățământul preșcolar și școlar obligatoriu.
  2. Modernizarea şi extinderea utilităților necesare funcționării obiectivului investiției de bază, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, radio comunicații, telecomunicații, inclusiv crearea de facilități speciale pentru persoanele cu dizabilități.

Nu se vor finanța activitățile legate de finalizarea construcțiilor unor noi unități de învățământ pre-universitar de stat (prin expresia noi unități de învățământ se înțelege un imobil în care va funcționa o nouă instituție).

Durata programului: 2017–2020.

 

Finanţare acordată: maxim 150.000 lei/proiect.

 

Aport propriu: cel puţin 50% din valoarea proiectului.

 

Locul de depunere: Proiectele se depun la registratura Consiliului Judeţean Covasna.

 

Evaluare: în ordinea depunerii, până la epuizarea sumei totale alocate pentru anul respectiv.

 

La elaborarea documentaţiilor şi la derularea finanţării se vor avea în vedere prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Covasna nr. 228/2016 și 33/2020.

 

Documentaţia (Formular de solicitare, Ghidul solicitantului, Hotărârile nr. 228/2016 și 33/2020) poate fi descărcată de pe site-ul: www.kvmt.ro din meniul „Proiecte CJ”.

 

TAMÁS Sándor

Preşedinte

 

 

Documentaţie:

 

Formular de solicitare

Hotărârea nr. 228/2016

Hotărârea nr. 33/2020

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 33/2020 – Ghidul solicitantului

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 33/2020 – Acord de asociere

Formular de decontare

Declaraţie pe propria răspundere

Noutăți