Itt vagy: » Megyei Tanács » Álláshirdetések » Álláshirdetés vezető köztisztviselői állás betöltésére: kettes fokozatú iroda vezető, a Társadalmi kapcsolatok irodába

Álláshirdetés vezető köztisztviselői állás betöltésére: kettes fokozatú iroda vezető, a Társadalmi kapcsolatok irodába

2021. november 15., hétfő

 

Kovászna Megye Tanácsa,

a COVID-19 járvány megelőzésének és következményeinek elhárításáról szóló 2020/55-ös Törvény módosításáról szóló 2020/203-as Törvény alapján, a Közigazgatási törvény-könyvre vonatkozó 2019/57-es sürgősségi kormányhatározat 464. és 618. (2) szakasza értelmében, versenyvizsgát hirdet vezető köztisztviselői állás betöltésére: kettes fokozatú iroda vezető, a Társadalmi kapcsolatok irodába.

 

Az állás munkaidejének időtartama napi 8 óra és heti 40 óra.

 

A versenyvizsga Kovászna Megye Tanácsának székhelyén lesz megtartva, Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér, 4 szám alatt és két részből áll: 2021. december 16-án 10,00 órától egy írásbeli-, illetve egy, a törvény által megszabott időkereten belől megszervezett, szóbeli vizsga.

 

Az iratcsomó benyújtásának határideje: a meghirdetéstől számítva 20 napon belől, 2021. november 15. - december 6. között nyújthatják be Kovászna Megye Tanácsának iktatójában, Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 4 szám alatt.

 

Különleges részvételi feltételek:

  • alapdiploma vagy azzal egyenértékű okmány a társadalomtudományok alapvető területén, tudományág (RSI) közigazgatási, kommunikációs vagy politikatudományok területén;
  • mesterfokozat vagy posztgraduális képzés közigazgatás, menedzsment vagy a köztisztség gyakorlásához szükséges szakirányok területén vagy azzal egyenértékű oklevél, a 2011/1-es számú Nemzeti Oktatási Törvény 153. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint;
  • bizonylat, hogy a jelentkező rendelkezik legkevesebb 5 év szolgálati idővel az állás betöltéséhez szükséges szakterületen.

 

Ahhoz, hogy toborzás útján, egy köztisztségnek a betöltéséhez a versenyvizsgáján részt vehessen, a jelentkezőnek a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 465. cikkely (1) bekezdése által előírt feltételeket halmozottan kell teljesítenie.

 

Azon jelöltek, akiknél sikeres az iratcsomó vizsgája, az írásbeli vizsgán valamint a szóbeli vizsgán 2021. október 10-től a Románia területére vonatkozó készenléti állapotról szóló 2021/1090-es sürgősségi kormányrendelet 3. számú mellékletének 12. cikkely (4) bekezdése szerint a COVID-19 világjárvány megelőzése és hatásai leküzdésére vonatkozó intézkedéseknek megfelelően vehetnek részt.

 

 

A tematika román nyelven megtekinthető itt.

A szakirodalom román nyelven megtekinthető itt.

A munkaköri leírás román nyelven megtekinthető itt.

A szükséges okiratok jegyzéke román nyelven megtekinthető itt.

A regisztrációs űrlap román nyelven megtekinthető itt.

CV_Model_European

Igazolás modell

Nyilatkozat

A vizsgadosszié ellenőrzési eredménye román nyelven megtekinthető itt.

Az írásbeli vizsga eredménye román nyelven megtekinthető itt.

A szóbeli vizsga eredménye román nyelven megtekinthető itt.

A vizsga végeredménye román nyelven megtekinthető itt.

Hírek