Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/88 számú HATÁROZAT a Kovászna Megye Tanácsa 32/ 2011-es Határozata 6. és 7. szakaszának valamint a 73/ 2011 Határozatának a visszavonásáról

2011/88 számú HATÁROZAT a Kovászna Megye Tanácsa 32/ 2011-es Határozata 6. és 7. szakaszának valamint a 73/ 2011 Határozatának a visszavonásáról

2011. szeptember 29., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011 május 26-i soros ülésére egybegyűlvén, elemezve a Kovászna Megyei Tanács Elnökének a Kovászna Megye Tanácsa 32/ 2011-es Határozat – 6. és 7. szakaszának valamint a 73/ 2011 Határozatának a visszavonásáról szóló indoklását,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/88 számú HATÁROZAT
a Kovászna Megye Tanácsa 32/ 2011-es Határozata 6. és 7. szakaszának valamint a 73/ 2011 Határozatának a visszavonásáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011 május 26-i soros ülésére egybegyűlvén,
elemezve a Kovászna Megyei Tanács Elnökének a Kovászna Megye Tanácsa 32/ 2011-es Határozat – 6. és 7. szakaszának valamint a 73/ 2011 Határozatának a visszavonásáról szóló indoklását,
 
figyelembe véve:
- a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság jelentését, valamint a szakbizottságok jelentéseit,
- figyelembe véve a 3289/2011.03.10 valamint a 6662/2011.05.11 számú a Prefektusi Hivatal által keltezett leveleket, amelyet a Megyei Tanácsnál 2102/2011.03.14-es számmal, valamint 4575/2011.05.13-as számmal iktattak,
 
a 215/2011 helyi közigazgatási törvény, újraközölt és módosított változatának a 91. szakasza első bekezdése, „f„ pontja, valamint a 97-es szakasz 1. bekezdésének értelmében
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Visszavonja a Kovászna Megye Tanácsa elnökének, a megyei tanács szintjén létrehozott sürgősségi tartalékalap különösen sürgős esetekben való felhasználására való felhatalmazásáról szóló 32/2011-es számú Kovászna Megye Tanácsának Határozatát.
2. szakasz – (1) Visszavonja a Sepsiszentgyörgy, Kórház utca 2 szám alatti, Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésében lévő ingatlan egyes helyiségeinek a bérbeadásáról, a fogorvosokkal kötött szerződésekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 73/2011 Kovászna Megye Tanács Határozatának, 6 és 7-es szakaszát
(2) Az 1. bekezdésben szereplő határozat többi előírása változatlanul érvényben marad.
3. szakasz – Ezen határozat végrehajtására felhatalmazást kap a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. május 26
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz.: 2011. május 18/4670
 
INDOKLÁS
a Kovászna Megye Tanácsa 32/ 2011-es Határozat – 6. és 7. szakaszának valamint a 73/ 2011 Határozatának a visszavonásáról
 
I. A 32/ 2011-es, Határozatával Kovászna Megye Tanácsa felhatalmazta  Kovászna Megye Tanács Elnökét, hogy azonnal dönthessen Megyei Tanács rendelkezésére álló, költségvetési tartalék felett maximális sürgősségi esetekben.
A Prefektusi Hivatal kérelmezte a határozat visszavonását, mivel, hogy törvénytelennek találta, a törvény nem ad lehetőséget az elnöknek hasonló felhatalmazásra.
 
II. 2011. áprilisban tartott Kovászna Megye Tanács ülésén 19 szavazattal elfogadta a 73/2011 határozatot, amely a Kovászna Megye Tanács, használatában levő, sepsiszentgyörgyi, Korház utca 2. Szám alatt levő Fogászati Klinika bérben adását illetve a fogorvosokkal való szerződéses kötést határozta el, de a Kovászna Megye Prefektusi Hivatal, a 6662/ 11.05.2011-es átiratában kérte a 6 és 7-es fejezetek visszavonását, mivel a helyi közigazgatási törvény 98.fejezete értelmében, a helyi tanácsosok szavazatának 2/3 fogadhatta volna el, ami ez esetben 21 szavazat.
 
Figyelembe véve a fent említetteket, javaslom a határozattervezet, megvitatását és jóváhagyását.
 
TAMÁS Sándor
elnök

Hírek