Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/76 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa együttműködésének elfogadása Szeben megyei partnerekkel kulturális, oktatási és tudományos programok szervezése céljából

2011/76 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa együttműködésének elfogadása Szeben megyei partnerekkel kulturális, oktatási és tudományos programok szervezése céljából

2011. szeptember 22., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011 április 28-i soros ülésén, elemezve Demeter László megyei tanácsos indoklását Kovászna Megye Tanácsa együttműködésének elfogadásáról Szeben megyei partnerekkel kulturális, oktatási és tudományos programok szervezése céljából,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/76 számú HATÁROZAT
Kovászna Megye Tanácsa együttműködésének elfogadása Szeben megyei partnerekkel kulturális, oktatási és tudományos programok szervezése céljából
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011 április 28-i soros ülésén,
elemezve Demeter László megyei tanácsos indoklását Kovászna Megye Tanácsa együttműködésének elfogadásáról Szeben megyei partnerekkel kulturális, oktatási és tudományos programok szervezése céljából,
 
figyelembe véve
- az Elnöki Kabinet és a szakbizottságok jelentéseit
- a 273/20006 számú helyi közpénzügyi Törvényt és annak módosításait és kiegészítéseit,
 
a 2001. évi 215-ös számú, utólagosan módosított, újraközzétett Helyi Közigazgatási Törvény 91. szakasza (1) bekezdése „e” betűje, (6) bekezdése „a” betűje és 97. szakasza (1) bekezdése alapján,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja Kovászna Megye Tanácsa együttműködési programját Szeben megyei partnerekkel kulturális, oktatási és tudományos programok szervezése céljából, az 1. sz. mellékletnek megfelelően.
2. szakasz – Az 1. szakaszban elfogadott együttműködési program támogatásához szükséges összeg belefoglalásra kerül Kovászna Megye költségvetésébe a program működésének minden évében.
3. szakasz – (1) Jóváhagyja a partnerek között megkötendő Együttműködési megállapodás tervezetét a program lebonyolításának érdekében, a 2. sz. melléklet alapján.
(2) Felhatalmazza Kovászna Megye Tanácsának elnökét a partnerekkel való Együttműködési megállapodás megkötésére, az (1) bekezdésben elfogadott tervezetnek megfelelően.
4. szakasz – Az 1. és 2. számú mellékletek jelen határozat szerves részét képezik.
5. szakasz – Jelen határozatot Kovászna Megye Tanácsának elnöke, a Területfejlesztési Igazgatóság, a Gazdasági Igazgatóság valamint a Kovászna Megyei Művelődési Központ fogja végrehajtani.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. április 28.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi :
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
DEMETER LÁSZLÓ
Megyei Tanácsos
 
Ikt. szám: 3661/14.04.2011.
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye Tanácsának együttműködése Szeben megyei partnerekkel kulturális, oktatási és tudományos programok szervezése céljából
 
Jelen program célja a fent említett megyék közösségi együttműködésének támogatása, mely a közintézmények, a civil társadalom és a kulturális intézmények kapcsolatán alapul. Ennek a Kovászna Megye Tanácsa által kezdeményezett kapcsolatnak az első lépése egy sor tevékenység és program, melyeknek a célja a szociális, kulturális és oktatói területeken fejleszteni a kapcsolatokat a Szeben megyei közösséggel.
 
A fő cél közös programok megvalósítása, amelyek biztosítják a közvetlen információcserét a megyék közösségei között a következő témákban:
- oktatás és tudomány: kölcsönös tapasztalatcserék szervezése diákoknak, egyetemistáknak, tanároknak
- ezen közösségek kulturális identitásának megőrzése
- kultúra: részvétel a legfontosabb kulturális rendezvényeken
 
A Kovászna megyei intézmények és szervezetek együttműködési programja Szeben megyei partnerekkel Kovászna Megye Tanácsának saját, illetve az alárendeltségébe tartozó intézmények által szervezett és megvalósított tevékenységek által fog megvalósulni.
A program Szeben megyei partnere az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szeben megyei szervezete.
 
A programok tevékenységeit Kovászna Megye Tanácsának erre a célra létrehozott munkacsoportja koordinálja.
 
A fentiek értelmében indokolttá válik Kovászna Megye Tanácsa együttműködési programja elfogadásának fontossága az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szeben megyei szervezetével, figyelembe véve, hogy jelen időszakban nincs egy jól megfogalmazott és strukturált együttműködés Szeben és Kovászna megye között.
 
Javasoljuk a jelen határozattervezet elfogadását.
 
DEMETER László
megyei tanácsos
 
A 2-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek