Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/73 számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy, Kórház utca 2. szám alatti, Kovászna megye magánvagyonában és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésében lévő fogászati rendelőknek azon rendelkezéseiről, amelyek a fogorvosokkal kötött üzemeltetésre átengedett he

2011/73 számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy, Kórház utca 2. szám alatti, Kovászna megye magánvagyonában és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésében lévő fogászati rendelőknek azon rendelkezéseiről, amelyek a fogorvosokkal kötött üzemeltetésre átengedett he

2011. szeptember 22., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. április 28 -i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Sepsiszentgyörgy, Kórház utca 2. szám alatti, Kovászna megye magánvagyonában és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésében lévő fogászati rendelőknek azon rendelkezéseiről, amelyek a fogorvosokkal kötött üzemeltetésre átengedett helységek szerződéseinek szabályozásáról szól

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/73 számú HATÁROZAT
a Sepsiszentgyörgy, Kórház utca 2. szám alatti, Kovászna megye magánvagyonában és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésében lévő fogászati rendelőknek azon rendelkezéseiről, amelyek a fogorvosokkal kötött üzemeltetésre átengedett helységek szerződéseit szabályozzák
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2010. április 28 -i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Sepsiszentgyörgy, Kórház utca 2. szám alatti, Kovászna megye magánvagyonában és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésében lévő fogászati rendelőknek azon rendelkezéseiről, amelyek a fogorvosokkal kötött üzemeltetésre átengedett helységek szerződéseinek szabályozásáról szól
 
látva:
- a Jogi és Közigazgatási igazgatóság szakjelentését, valamint a Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezését,
- a Kovászna Megye Tanácsának a 2005/9-es számú határozatát, amely szerint a Sepsiszentgyörgy, Kórház utca 2. szám alatti, Kovászna megye magánvagyonában és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésében lévő fogászati rendelők üzemeltetési jógát átengedi valamint bérbe adja, figyelembe véve az utólagos módosításokat,
- 05.01.2005/ 2-es Üzemeltetési Szerződést Dr. Kusztura Jánossal
- 05.01.2005/ 3-as Üzemeltetési Szerződést Dr. Pălăşan Nicolaeval
- 05.01.2005/ 4-es Üzemeltetési Szerződést Dr. Jehac Mariaval
- 06.01.2005/ 6-os Üzemeltetési Szerződést Dr. Todor – Simion Alexandru – Ladislauval
- 07.01.2005/ 7-es Üzemeltetési Szerződést Dr. Rădulescu Dan - Viorelel
- 19.01.2005/ 10-es Üzemeltetési Szerződést Dr. Gyergyai Erzsébettel
- a 03.03.2011/ 1751-es Dr. Pălăşan Nicolae álltal benyújtott átíratot
- a 18.04.2011/3756 – ös jegyzökönyvet, melyet a a 2011/166 – os Elnöki rendelettel kinevezett tárgyalási bizottság, valamint Dr. Pălăşan Nicolae között a bérleti díjak újratárgyalásáért történt
- a 20.04.2011/ 3837-es Dr. Todor – Simion Alexandru – Ladislau álltal benyújtott átiratot
 
a 2001/215-ös számú helyi közigazgatási törvény 91-es szakasza (3) bekezdése b) betűjének és a 123–as szakasza (1), valamint a 97-es szakasz 1. bekezdésének értelmében:
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Figyelembe veszi a 05.01.2005/ 2-es Üzemeltetési Szerződés megszűnését Dr. Kusztura Jánossal, a Szerződés időtartamának lejárása miatt.
2. szakasz – Figyelembe veszi a 05.01.2005/ 4-es Üzemeltetési Szerződés megszűnését Dr. Jehac Mariaval, a Szerződés időtartamának lejárása miatt.
3. szakasz – Figyelembe veszi a 07.01.2005/ 7-es Üzemeltetési Szerződés megszűnését Dr. Rădulescu Dan - Viorelel, a bérlő elhalálozása miatt.
4. szakasz – Figyelembe veszi a 19.01.2005/ 10-es Üzemeltetési Szerződés megszűnését Dr. Gyergyai Erzsébettel, a Szerződés időtartamának lejárása miatt.
5. szakasz – Figyelembe veszi a 06.01.2005/ 6-os Üzemeltetési Szerződés megszűnését Dr. Todor – Simion Alexandru – Ladislauval, a felek közös megegyezése alapján.
6. szakasz – Jóváhagyja a 05.01.2005/ 3-as Üzemeltetési Szerződés módosítását a Kovászna Megye Tanácsa és Dr. Pălăşan Nicolae között a mellékelt Szerződés függelék alapján , mely e határozat szerves része.
7. szakasz – A 6. szakaszban említett Szerződés függelék aláírásával Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnökét és Ferencz Ludovic, gazdasági igazgatót hatalmazza fel.
8. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Jogi és Közigazgatási Igazgatóságot bízzuk meg.       
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. április 28.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna Megye Jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
INDOKLÁS
a Sepsiszentgyörgy, Kórház utca 2. szám alatti, Kovászna megye magánvagyonában és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésében lévő fogászati rendelőknek azon rendelkezéseiről, amelyek a fogászati orvosokkal kötött üzemeltetésre átengedett helységek Szerződéseit szabályozzák
 
Kovászna megye tulajdonában található, Sepsiszentgyörgy, Kórház utca 2. Szám alatt a Fogászati központ téglából épített épülete, amely földszint és emeletből áll, 273,27 ösz beépített területtel és amely a Sepsiszentgyörgyi telekkönyvben a 26329-es számon, 270/1/1 és a 270/2/1 es- top számon jegyeztek és a mely a Kovászna Megye Tanácsának az igazgatásában van.
A Kovászna Megye Tanácsának 2005/9-es határozata értelmében, az épületben található orvosi szakrendelők 7 fogorvosnak voltak átadva, mindegyekkel külön megkötött Koncessziós Szerződés alapján.
Időközben, különböző okok miatt, több orvosi szakrendelő üresen maradt, részben a Szerződés időtartamának lejárta miatt (Dr. Kusztura János, Dr. Jehac Maria şi Dr. Gyergyai Elisabeta), valamint egyik bérlő elhalálozása miatt ( Dr. Rădulescu Dan Viorel ). Jelen pillanatban Kovászna Megye Tanácsának , 3 fogorvossal van érvényes Szerződése.
2011.04.03/ 1751 –es Dr. Pălăşan Nicolae által küldött levelében, azzal a kéréssel fordult a Kovászna Megye Tanácsa felé, hogy az 1-es orvosi rendelőből, amelyben a mindennapi tevékenységét folytatja, átköltözhessen a 3-as orvosi rendelőbe, amely üres maradt a 2005/2-es Dr. Kusztura Jánossal kötött Koncessziós Szerződés lejártával.
Ugyanakkor a Koncessziós Szerződés 4-ik szakasza alapján, az első 5 évben a bérleti díj 1/euro/m²/ év, amely után a jogdíj legalacsonyabb értékét, a piaci értékből kiindulva, a tulajdonos szabja meg. A piaci érték alatti áron a jogdíj nem szabható meg.
A jogdíj mennyiségének megalapítása tárgyalás útján történik, aminek eredménye egy Szerződés függelék alapján rögzítődik.
Figyelembe véve, hogy az épületbe működő fogtechnikusi laboratóriumokat 3,44 euro/m²/hónap bérleti díjjal van kiadva, az orvosi rendelőkért kért bérleti díj nem lehet alacsonyabb 3,44 euro/m²/hónap. Ezen bérleti díjakat Szántó Emese Intr. Ind. Szakértő állapította meg.
 Ennek értelmében a Kovászna Megye Tanácsának elnöke kibocsátotta a 2011/166-os Rendeletét, amelyben kinevezte a fent említett orvosi rendelők jogdíját tárgyaló bizottság összetételét. Ez a bizottság 2010.04.18-án 12,00 órai kezdettel, a Kovászna Megye Tanácsának székhelyen, tárgyalást folytatott Dr. Pălăşan Nicolaeval, akivel közös megegyezés alapján 3,44 euro/m²/hónap bérleti díjban állapodtak meg. Ezen tárgyalás rögzítődött a 2011.04.18/ 3756- os jegyzőkönyvben.
Ugyanakkor Dr. Todor – Simion Alexandru a 2011.04.20/ 3837- es levelében, kifejtette a 2005/6 –os Koncessziós Szerződés közös megegyezéssel történő felbontását.
A fent említettek alapján javaslom a határozattervezet elfogadását.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek