Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/66 számú HATÁROZAT a 2004/126-os számú, a gyermekjogvédelmi bizottság újraszervezéséről és a gyermekjogvédelmi bizottság szabályzatának jóváhagyásáról szóló határozat 1-es számú mellékletének módosításáról

2011/66 számú HATÁROZAT a 2004/126-os számú, a gyermekjogvédelmi bizottság újraszervezéséről és a gyermekjogvédelmi bizottság szabályzatának jóváhagyásáról szóló határozat 1-es számú mellékletének módosításáról

2011. július 28., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. április 11-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a 2004/126-os számú, a gyermekjogvédelmi bizottság újraszervezéséről és a gyermekjogvédelmi bizottság szabályzatának jóváhagyásáról szóló határozat 1-es számú mellékletének módosításáról,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/66 számú HATÁROZAT
a 2004/126-os számú, a gyermekjogvédelmi bizottság újraszervezéséről és a gyermekjogvédelmi bizottság szabályzatának jóváhagyásáról szóló határozat 1-es számú mellékletének módosításáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. április 11-i rendkívüli ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a 2004/126-os számú, a gyermekjogvédelmi bizottság újraszervezéséről és a gyermekjogvédelmi bizottság szabályzatának jóváhagyásáról szóló határozat 1-es számú mellékletének módosításáról,
 
figyelembe véve:
- Kovászna Megye jegyzőjének szakjelentését, melyben javasolja a 2004/126-os számú, a gyermekjogvédelmi bizottság újraszervezéséről és a gyermekjogvédelmi bizottság szabályzatának jóváhagyásáról szóló határozat 1-es számú mellékletének módosítását,
- a szakbizottságok véleményezését;
- a gyermekek jogainak védelmére és promoválására vonatkozó 272/2004-es törvény 104-es szakaszát,
- a Gyermekvédelmi Bizottság felépítésére és működési metodológiájára vonatkozó 1437/2004-es sz. kormányhatározat 4-es szakaszának (2) bekezdését és 8-as szakaszának d) betűjét,
- Kovászna Megye Tanácsa 126/2004-es számú, a Gyermekvédelmi Bizottság újjászervezésére és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó Határozat 2. számú mellékletének 1. szakasza (3) bekezdését,
 
figyelembe véve a Kovászna Megye Tanácsánál 2011/3361-es számmal beiktatott Kovászna Megyei Szociális Ellátási Ügynökség 2011/3881-es számú átiratát,
 
az utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú helyi közigazgatási törvény 91-es szakasz ( 1) bekezdésének f. betűje és a 97-es szakasz (1) bekezdése alapján
 
ELHATÁROZZA:
 
Egyedüli szakasz – A 2004/126-os számú, a gyermekjogvédelmi bizottság újraszervezéséről és a gyermekjogvédelmi bizottság szabályzatának jóváhagyásáról szóló határozat 1-es számú melléklete módosul,és helyébe e rendelet melléklete kerül, amely szerves részét képezi a jelen határozatnak.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. április 11.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 

Hírek