Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/55 számú HATÁROZAT az Út-és Híd Rt. tevékenységének átszervezéséről szóló program jóváhagyásáról

2011/55 számú HATÁROZAT az Út-és Híd Rt. tevékenységének átszervezéséről szóló program jóváhagyásáról

2011. április 18., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. március 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének az Út-és Híd Rt. tevékenységének átszervezéséről szóló program jóváhagyásáról szóló indoklását,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/55 számú HATÁROZAT
az Út-és Híd Rt. tevékenységének átszervezéséről szóló program jóváhagyásáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. március 24-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének az Út-és Híd Rt. tevékenységének átszervezéséről szóló program jóváhagyásáról szóló indoklását,
 
figyelembe véve:
– a megye menedzserének jelentését valamint a szakbizottságok jelentéseit,
– az Út-és Híd Rt. 2011. március 16-i 593-as számú átiratát, amelyet Kovászna Megye Tanácsa iktatójába 2011. március 17-én 2201-es számmal iktattak,
– az Út-és Híd Rt. részvényesi közgyűlésének 2011/4-es számú határozatát,
– az Út-és Híd Rt. alapító okirata 13. szakasza 3. bekezdésének n) betűjét valamint a 4. szakaszát,
 
a módosított és kiegészített 2001/215-ös helyi közigazgatási törvény 91-es szakasz 2-es bekezdés b) és d) betűi valamint a 97-es szakasz alapján,  
 
ELHATÁROZZA:
 
1 szakasz – Jóváhagyja az Út-és Híd Rt. tevékenységének átszervezéséről szóló programot jelen határozat szerves részét képező a melléklet alapján.
2 szakasz – Jelen határozat végrehajtásával az Út-és Híd Rt. bízzák meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. március 24.    
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
2219/18. 03. 2011 ikt. Szám
 
INDOKLÁS
az Út- és Híd Rt. tevékenységének átszervezéséről szóló program jóváhagyásához
 
Románia területi átszervezése után, 1968-ban, az 1969/380-as számú, a Megyei Néptanács Végrehajtó Bizottságának határozata alapján létrejött az Út- és Híd Megyei Igazgatóság.
Kovászna Megye Tanácsa Állandó Küldöttségének 1993/57-es számú Határozata alapján megalakult az Út- és Híd Megyei Vagyonkezelő, mint közhasznú társaság.
Kovászna Megye Tanácsa Állandó Küldöttségének 1994/142-es számú Határozata alapján megalakult az Út- és Híd közhasznú társaság, Kovászna Megye Tanácsának alárendeltségébe.
Az Út- és Híd Rt., mint kereskedelmi társaság Kovászna Megye Tanácsa 1998/15-ös számú Határozata alapján jött létre.
Az Út- és Híd Rt. szerkezeti felépítése 1994 óta változatlan. Egyetlen nagyobb méretű leépítés 1999-ben történt, amikor az Út- és Híd Rt. közhasznú társaság átalakult részvénytársasággá, és a 257 alkalmazottat 160 alkalmazottra csökkentették.
Az utólagos szerkezeti módosítások nem voltak jelentősek, és a szakrészlegek módosításában valamint a technikai és adminisztratív személyzet csökkentésében nyilvánult meg.
Az Út- és Híd Rt. megalapításánál eldöntötték, hogy 5 évig, még 2003-ban is az összes út és híd karbantartási munkálatokat a cég végzi el megbízás alapján. Ebben a periódusban a megyében nem létezett gyakorlatilag konkurencia.
Ebben az időszakban volt két munkatelep (Sepsiszentgyörgy és Kézdiszentlélek), egy szerelőrészleg Sepsiszentgyörgyön egy csapattal Kézdiszentléleken és 3 munkapont (Barót, Bodzaforduló és Barátos).
Ez elmúlt esztendőkben számos gazdasági tényező befolyásolta a cég helyzetét az építőipari piacon. Ezek közül a következőket említjük meg:
– a konkurencia megjelenése és megerősödése, új cégek megjelenése a piacon valamint Románia az Európai Unióhoz való csatlakozása során, egy, a piacgazdasághoz való erősebb csatlakozást kívánt. Ezen változások előtt a cég a költségvetési princípiumok alapján működött.
– a törvénykezés módosítása, kimondottan a közbeszerzési törvény módosítása, amelyhez a cégnek alkalmazkodnia kellett.
– a gazdasági krízis, amely 2009-2010-ben öltött méreteket és enyhülése csak 2012-re várható,
– az infrastruktúra karbantartására és fejlesztésére elkülönített pénzalapok evolúciója,
– változatlanul a munkálatoknak 95%-a közpénzekből vagy ahhoz hasonló alapokból van finanszírozva,
– a helyi infrastruktúra fejlesztésére kiírt kormányprogramok, amelyek alapján a helyi döntéshozatalt a központi döntéshozatallal felcserélték.
A gazdasági válság eredményeként a bankhitelekhez való nehéz hozzáférés valamint a többszörös gazdasági zárlat megnehezítette a munkálatok finanszírozását.
 A fentebb felsorolt tényezők által előidézett helyzet megoldása képpen, a cég vezetősége arra a következtetésre jutott, hogy elkerülhetetlen a cég átszervezése és szoros együttműködésben a cég keretén belül működő szakszervezettel elkészítették az Út- és Híd Rt. tevékenységének átszervezéséről szóló programot.
A cég szerkezeti felépítése alkalmazkodik a piaci elvárásoknak és az infrastruktúra karbantartása és fejlesztése, mint elsődleges célkitűzéshez.
Az átszervezési programnak a következők az elsődleges célkitűzései:
– a termelékenységi kapacitás megtartása, hogy versenyképes legyen, ha a gazdasági élet fellendül,
– a gazdasági hatékonyság növekedése,
– a cég versenyképességének növelése.
Az átszervezési programterv alapja az előrelátott munkálatok megvalósítása, amelyek a krízisnek köszönhetően a 2010 és 2011 években nagymértékben csökkent.
Az átszervezés alapelemei a következők:
- a termelés a megye két gazdaságilag jelentős központja köré való tömörítése. Ebből a meggondolásból javasoljuk 3 munkacsoport megszervezését (2 munkacsoport Sepsiszentgyörgyön és 1 munkacsoport Kézdiszentléleken), amelyek képesek bonyolult munkálatok elvégzésére.
- egy mechanikai-energetikai csoport megalakítása, a szerelőrészleg átszervezéséből.
- a bodzafordulói és barátosi ingatlanok értékesítése mivel a jelen esetben a fenntartási költségeik nem kifizetődők.
- a baróti ingatlan megtartása.
- a ritkán használt munkagépek és a berendezések karbantartása.
- egy utat és hidat javító brigád megszervezése a 3 munkacsoportból, a mechanikai-energetikai csoportból és egy aszfaltkészítő munkacsoportból, Sepsiszentgyörgyi székhellyel a két meglévő munkatelep átszervezése révén.
Jelen pillanatban a 121 alkalmazottja van a cégnek és az átszervezés után az alkalmazottak száma 75 lesz.
A cég vezetősége és ég keretén belül működő szakszervezet indokoltnak találja az átszervezést és a következőket javasolja:
A cég átszervezését és ennek érdekében a cég szerkezeti felépítésének módosítását. Az átszervezési tervben figyelembe vettük a munkálatok mennyiségét és a termelékenység fenntartását, hogy megfeleljen az újraéledő gazdasági életnek.
Az új szerkezeti felépítésben javasoljuk a baróti, barátosi, bodzafordulói munkacsoportok valamint a szerelőrészleg átszervezését. A két munkatelep helyett létrehozunk egy brigádot, amely három munkacsoportból, a mechanikai-energetikai csoportból és két aszfaltkészítő munkacsoportból áll sepsiszentgyörgyi székhellyel.
Az új szerkezeti felépítés 75 állást tartalmaz, amelyből 15 alkalmazott irodai személyzet.
Figyelembe véve, hogy a cégnek 121 alkalmazottja van, az átszervezés magával vonja 46 alkalmazott elbocsájtását a kollektív munkaszerződés szerint.
A munkagépeket újra elosztásra kerülnek a munkacsoportok között, és a felesleges munkagépeket a sepsiszentgyörgyi valamint a kézdiszentléleki telephelyen tárolják.
A fentiek szerint javasolom a határozattervezet elfogadását a bemutatott tervezet szerint.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek