Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/5 számú határozat a bentlakásos szolgáltatásokban gondozott idős személyek havi eltartási átlagköltségeinek meghatározására vonatkozóan, a 2011-es évre

2011/5 számú határozat a bentlakásos szolgáltatásokban gondozott idős személyek havi eltartási átlagköltségeinek meghatározására vonatkozóan, a 2011-es évre

2011. március 8., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, 2011. január 12-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácselnökének indoklását a rezidenciális szolgáltatásokban gondozott idős személyek havi eltartási átlagköltségeinek meghatározására vonatkozóan, a 2011-es évre,

 ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/5 számú HATÁROZAT
a bentlakásos szolgáltatásokban gondozott idős személyek havi eltartási átlagköltségeinek meghatározására vonatkozóan, a 2011-es évre
 
Kovászna Megye Tanácsa,
2011. január 12-i rendkívüli ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácselnökének indoklását a rezidenciális szolgáltatásokban gondozott idős személyek havi eltartási átlagköltségeinek meghatározására vonatkozóan, a 2011-es évre,
 
látván:
- a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szakjelentését,
- a szociális gondozás országos rendszerét szabályozó 2006/47-es törvény 41 szakaszának 2 alpontját,
- az utólag módosított, a szociális szolgáltatásokat szabályozó 2003/68-as sz. kormányrendelet, 27 szakaszának c pontját és az 51 szakasz f pontját,
figyelembe véve:
- az újraközölt, az idős személyek szociális gondozását szabályozó 2000/17-es sz. törvényt, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
- a 2008/421-es sz. kormányhatározatot, mely a szociális gondozásért felelős közintézmények esetében, a csoportos étkezésre szánt napi élelmezési költségek minimális szintjét állapítja meg,
- a 2000/1021-es sz. kormányhatározatot, az otthonokban gondozott idős személyek átlag havi eltartási költségeit meghatározó Módszertani normák jóváhagyására,
- a 2010/23-as sz. kormányhatározatot, a szociális szolgáltatások költségszabványainak jóváhagyására vonatkozóan,
- Kovászna Megye Tanácsának 2006/141-es sz. határozatát, mely a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és a Szentkereszty Stephanie Korház Alapítvány közötti partnerségi Egyezményt hagyja jóvá, valamint az ebből kifolyó intézkedéseket,
- Kovászna Megye Tanácsának 2007/26-os sz. határozata mellákletének 41 és 43 szakaszát, a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretén belül lévő Lemhényi Közösségi Szolgáltatási Komplexum szervezési és működési rendszabályzatának jóváhagyására,
- Kovászna Megye Tanácsának 2010/175-ös sz. határozatát, a Hídvégi Idősek Otthonának a működésére vonatkozóan,
 
az újrakiadott, 2001/215-ös számú, a helyi közigazgatásról szóló törvény 91. szakasza 5 bekezdése „a” betűjének 2 paragrafusa, valamint a 97. szakasza 1-es bekezdésének előírásai alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz: A 2011-es évre, 680 lej/hónap/személy értékben meghatározza, a Lemhényi Közösségi Szolgáltatási Komplexumban gondozott idős személyek havi átlageltartási költségeit.
2. szakasz: A 2011-es évre, 650 lej/hónap/személy értékben meghatározza, a Hídvégi Idősek Otthonában gondozott idős személyek havi átlageltartási költségeit.
3. szakasz: Az 1-es és 2-es szakaszokban jóváhagyott havi átlageltartási költségek az év folyamán megváltoztathatóak, a következő hónaptól kezdődően, mint amelyikben a szociális szolgáltatásokat nyújtó közintézményeknél a csoportos étkezésre szánt napi élelmezési pénz módosul.
4. szakasz: (1) Az 1-es és 2-es szakaszokban említett egységekben gondozott és jövedelemmel rendelkező idős személyek, valamint ezek törvényes képviselői, kötelesek havonta egy eltartási díjat fizetni, mely a havi átlageltartási költségek alapján van meghatározva.
(2) A havi hozzájárulás teljes értékének fedezése a következőképpen határozódik meg:
a) az otthonban gondozott idős személyek, akik jövedelemmel rendelkeznek, kötelesek a saját havi jövedelmük 60%-át a havi költségek fedezésére fordítani, anélkül, hogy ez meghaladná a jóváhagyott havi átlag eltartási költségeket.
b) a havi eltartási költség kiegészítéséig a különbséget, az otthonban gondozott idős személyek törvényes képviselői kötelesek fedezni, abban az esetben, amikor a családban az egy főre eső jövedelem több mint 600 lej, összeg, mely kormányhatározat által módosul, az évi/előző évi fogyasztói árak növekedésének mutatói alapján.
c) a törvényes képviselők saját jövedelmükből fedezhetik a teljes havi hozzájárulást, egy fizetési kötelezvény által. Az idős személyre és/vagy a törvényes képviselőkre kiszabott havi eltartási hozzájárulás fizetését egy fizetési kötelezvénnyel szabályoznak, melyet az idős személy, a törvényes képviselő vagy támogató ír alá. A fizetési kötelezvény végrehajtói cím is egyben.
d) abban az esetben, amikor sem az idős személy, sem a törvényes képviselők nem képesek a havi hozzájárulás fedezésére, a kötelezettség azon helyi közösségekre hárul, ahonnan a haszonélvező személy területileg származik.
e) a helyi közösségek fizetési kötelezettsége, ahonnan a haszonélvező személy területileg származik, magától érthetődő, mindaddig míg a szociális szolgáltatásokban való részesüléshez szükséges javaslat a haszonélvező lakcíméhez tartozó hatóságtól származik (a környezettanulmányok által).
f) A Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság a havi hozzájárulás címen fizetendő szükséges összegekről írásban tájékoztatja azon hatóságat ahonnan a haszonélvező személy területileg származik. 
(3) Az idős személyre és/vagy a törvényes képviselőkre kiszabott havi eltartási hozzájárulás fizetését egy fizetési kötelezvénnyel szabályozzák, melyet az idős személy, a törvényes képviselő vagy támogató ír alá. A fizetési kötelezvény végrehajtói cím is egyben.
5. szakasz: A jelen határozat végrehajtásával a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságot, a Lemhényi Közösségi Szolgáltatási Komplexumot és a Hídvégi Idősek Otthonát bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. január 12.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
Ikt. sz.: 149/2011.01.10
 
INDOKLÁS
a bentlakásos szolgáltatásokban gondozott idős személyek havi eltartási átlagköltségeinek meghatározására vonatkozóan, a 2011-es évre
 
Figyelembe véve:
- az újraközölt, 2001/215-ös számú, a helyi közigazgatásról szóló törvényt, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
- az újraközölt, az idős személyek szociális gondozását szabályozó 2000/17-es törvényt,
- az újraközölt, a szociális gondozási és gyermekvédelmi vezérigazgatóságok feladatkörére és szervezési és működési keretszabályzatára vonatkozó 2004/1434-es számú kormányhatározatot, 
- Kovászna Megye Tanácsának 2006/141-es számú határozatát, mely a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és a Szentkereszty Stephanie Kórházalapítvány közötti partnerségi egyezményt hagyja jóvá, valamint az ebből kifolyó intézkedéseket,
- Kovászna Megye Tanácsának 2010/175-ös számú határozatát, a Hídvégi Idősek Otthonának a működésére vonatkozóan,
- a 2010/23-as számú kormányhatározatot, a szociális szolgáltatások költségszabványainak jóváhagyására vonatkozóan,
 
A törvény értelmében gondozásban részesülő idős személyek havi eltartási átlagköltségeit a megyei tanács határozat által állapítja meg, az előző évi költségek alapján, és amelyek a következőket tartalmazzák:
- az eltartási költségeket,
- háztartási és az élelmezési költségek, leltári tárgyak, felszerelések, egészségügyi anyagok és más hasonlók.
A megyei tanács meghatározza a havi eltartási költségek összegét, melyet az otthonban gondozott idős személyeknek, vagy a hozzátartozóknak kell felvállalni abban az esetben, amikor a haszonélvezők jövedelme nem elegendő a havi eltartási költségek fedezésére.
A havi hozzájárulás teljes értékének fedezése a következőképpen alakul:
a) az otthonban gondozott idős személyek, akik jövedelemmel rendelkeznek, kötelesek a saját havi jövedelmük 60%-át a havi költségek fedezésére fordítani, anélkül, hogy ez meghaladná a jóváhagyott havi átlag eltartási költségeket.
b) a havi eltartási költség kiegészítéséig a különbséget az otthonban gondozott idős személyek törvényes képviselői kötelesek fedezni, abban az esteben, amikor a családban az egy főre eső jövedelem több, mint 600 lej, ez az összeg kormányhatározat által módosul, az évi/előző évi fogyasztói árak növekedésének mutatói alapján.
c) a törvényes képviselők saját jövedelmükből fedezhetik a teljes havi hozzájárulást, egy fizetési kötelezvény által. Az idős személyre és/vagy a törvényes képviselőkre kiszabott havi eltartási hozzájárulás fizetését egy fizetési kötelezvénnyel szabályozzák, melyet az idős személy, a törvényes képviselő vagy támogató ír alá. A fizetési kötelezvény végrehajtói cím is egyben.
d) abban az esetben, amikor sem az idős személy, sem a törvényes képviselők nem képesek a havi hozzájárulás fedezésére, a kötelezettség azokra a helyi közösségekre hárul, ahonnan a haszonélvező személy területileg származik.
e) a helyi közösségek fizetési kötelezettsége, ahonnan a haszonélvező személy területileg származik, magától érthetődő, mindaddig míg a szociális szolgáltatásokban való részesüléshez szükséges javaslat a haszonélvező lakcíméhez tartozó hatóságtól származik (a környezettanulmányok által).
f) A Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság a havi hozzájárulás címen fizetendő szükséges összegekről írásban tájékoztatja azokat a hatóságokat, ahonnan a haszonélvező személy területileg származik. 
A szociális szolgáltatások költségszabványait jóváhagyó 2010/23-as számú kormányhatározat értelmében, egy rezidenciális szolgáltatásban gondozott idős személy költségszabványa 16.926 lej/év.
1. A javakra és szolgáltatásokra fordított költségek a Lemhényi Közösségi Szolgáltatási Komplexumban gondozott személyek esetében, átlagosan 45 gondozott személlyel/hónap/2011 számolva, 367.200 lej. Így, az eltartási költség 680 lej/személy/hónap.
2. A Hídvégi Idősek Otthonában gondozott személyek esetében a javakra és szolgáltatásokra fordított költségek, a törvényes előírásoknak megfelelően, egy hónapra átlagosan 107 személlyel számolva, 834.600 lejre/év emelkedik.
- a havi eltartási költség értéke 650 lej/hónap.
 
A fentiek megvalósítása érdekében, megvitatásra előterjesztem és elfogadásra javaslom Kovászna Megye Tanácsának a mellékelt határozattervezetet.
 
TAMÁS Sándor
elnök

Hírek