Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/48 számú HATÁROZAT a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2011-es évi költségvetésének jóváhagyásáról

2011/48 számú HATÁROZAT a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2011-es évi költségvetésének jóváhagyásáról

2011. április 14., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. március 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2011-es évi költségvetésének jóváhagyásáról,

 

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/48 számú HATÁROZAT
a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2011-es évi költségvetésének jóváhagyásáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. március 24-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2011-es évi költségvetésének jóváhagyásáról valamint a Gazdasági Igazgatóság és a szakbizottságok jelentését,
 
figyelembe véve:
- a 2006/276-os számú, utólagosan módosított és kiegészített helyi közpénzügyi törvény 53-as szakaszát,
- az ED-2009-2012-RO-15/2011-es számú Finanszírozási Szerződést, az Európai Közösségek Bizottsága és Kovászna Megye Tanácsa között,
- Szülőföld Alap Iroda és Kovászna Megye Tanácsa között létrejött 2011/1243-as számú támogatási szerződést,
- Szülőföld Alap Iroda és Kovászna Megye Tanácsa között létrejött 2011/1245-ös számú támogatási szerződést,
- Szülőföld Alap Iroda és Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság között létrejött 2011/1070-es számú támogatási szerződést,
- Szülőföld Alap Iroda és Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság között létrejött 2011/1085-ös számú támogatási szerződést,
- a Szociális, Családügyi és Munkaügyi Minisztérium és Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság között létrejött 2011.03.03/16-os számú finanszírozási szerződést,
- a Partnerségi Tanulás Egy Életen Át Grundtvig Program alapján, a Tanügyminisztérium keretén belül létrehozott Közösségi Tanügyi Programok Országos Ügynöksége, Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság közötti 2009.08.27/112-es számú szerződést,
 
a módosított és kiegészített 2001/215-ös számú helyi közigazgatási törvény 91. szakasz 1. bekezdés f) betűje valamint a 97. szakasz 1. bekezdése alapján
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja Kovászna Megye Tanácsa külföldi vissza nem térítendő pénzalapjainak 2011-es évi költségvetésének jóváhagyását, az EXT,EXT1, EXT2, EXT3, EXT4, EXT5 és 2EXT számú mellékletek szerint, amelyek jelen határozat szerves részét képezik.
2. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, valamint a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. március 24.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
Varga Zoltán
Kovászna Megye Jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
IKT.SZ.: 1958/10.03.2011
 
INDOKLÁS
a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2011-es évi költségvetésének jóváhagyására
 
A helyi költségvetésre vonatkozó 2006/273-as számú törvény 53-as szakasza szerint a vissza nem térítendő pénzalapoknak megfelelő hitelkeretek előrejelzés jellegűek, és a külföldi partnerrel kötött egyezmény, valamint a helyi költségvetésen kívül tartott banki számlakeret szerint szabad csak felhasználni őket.
A külföldi partnerek és a megyei tanács, vagy a külföldi adományozók és a szociális védelmi igazgatóság közötti egyezményeket, amelyek erre a pénzügyi évre érvényesek az alábbiakban soroljuk fel:
1.  Az ED/2009-2012-RO-15/2011 specifikus szubvenciós Egyezmény a Europe Direct Programra, amelyet az Európai Bizottság Kirendeltsége és Kovászna Megye Tanácsa mint befogadó szervezet­ írt alá, a sepsiszentgyörgyi EUROPE DIRECT KÖZPONT működésére, eszközellátására és az általa szervezett tevékenységek pénzügyi fedezetére a 2011-es esztendőben. A külföldi hozzájárulás 63.000 lejt tesz ki átalányösszegek formájában. A projekt teljes értéke 42.400 euró. A Bizottság egyévi hozzájárulása 21.200 euró és maximum 50%-át teszi ki a vállalt összegnek. Ebből 70%, azaz 14.840 euró képezi a megyei tanács számlájára még ebben az évben befolyó előfinanszírozást. Az adott szubvenció elköltése csak a 63.000 lejes összeg költségvetési jóváhagyása után válik lehetővé. A 6.360 euró különbséget a befogadó tanács csak a következő esztendőben kapja meg, a végleges elszámolás leadása után. Ezt a projektet 50%-ban finanszírozza a megyei tanács is, amely állja a személyzeti költségeket más költségvetési forrásokból.
2.  A 2011/1245-ös számú Támogatási Szerződés a ,,Magyar nyelvhasználat Háromszéken" nevezetű projektre, amit a magyarországi Szülőföld Alap finanszíroz. A projekt teljes értéke 21.600 lej és a magyar nyelvű formanyomtatványok beszerzésére, valamint a hatóságoknak és a polgároknak szánt népszerűsítési kampány megszervezését célzó intézkedéseket tartalmaz. A megyei tanács projektben való részvételét 8.800 lejes személyzeti költséggel a 2011/8-as számú Határozattal hagyták jóvá. A fennmaradó 12.800 lejt abból a 800.000 forintból fedezik, amit az alapítvány a tanács számlájára küldött el.
3.  A 2011/1243-as számot viselő Támogatási Szerződés a ,,Székelyföld háromnyelvű turisztikai katalógusa" nevű projektre, Kovászna Megye Tanácsa és a Szülőföld Alapítvány között, a 11.200 lejt kitevő 700.000 forintra. A projekt teljes értéke 30.200 lej, a különbséget a megyei tanács saját alapokból állja, úgy ahogy ez kitűnik a 2011/12-es számú, a részvételt jóváhagyó Határozatból is.
A katalógus kiadásával összefüggő eljárásokat közösen Hargita megye tanácsával már a múlt évben elkezdtük, az Eurotrans Alapítványnál pályázott 6000 lejt elköltve fényképek és szövegek szerkesztésére, valamint a grafikai tervre.
4.  A 2011/1070-es számú Támogatási Szerződés a ,,Csapatépítő Tréning" elnevezésű projektre, amit a Szociális Gondozási és Gyermekjogvédelmi Vezérigazgatóság pályázott a Szülőföld Alapnál.
A részvételt a 2011/46-os számú Határozattal hagyták jóvá, a 900.000 forintos teljes projektértékkel együtt, ami 14.052 lejnek felel meg. Az igazgatóság hozzájárulása 400.000 forint, kb.6.400 lej és főleg adminisztratív költségekből áll. A szerződést 500.000 forint támogatásra írták alá, ez 8.000 lejt jelent.
5.  A 2011/1085-ös számú Támogatási Szerződés ,,Magyar weboldal a szociális gondozásban és gyerekvédelembe”, amelyei 900.000 forint értékben szintén a Szülőföld Alap finanszíroz. A 14.200 lejes összeget informatikai szolgáltatásokra (rendszergazda, szerver bérleti díja), valamint fordításra fordítják, a szakigazgatóság pedig a saját hozzájárulásával kiegészíti ezt a támogatást.
6.  A 2011.03.03/16-os számú Támogatási Szerződés a Szociális, Családügyi és Munkaügyi Minisztérium, mint az ,,Utcagyermek Kezdeményezés” nevű projekt Lebonyolító Hatósága és a Kovászna megyei Szociális Gondozási és Gyermekjogvédelmi Vezérigazgatóság kötött, a ,,Koldus és királyfi” nevű sürgősségi befogadó központ elnevezésű alprojekt kivitelezésére.
A projekt teljes költségvetéséből a Román Kormány és az Európai Bizottság Fejlesztési Bankja által felajánlott összeg értéke 247.340 euró, amit a támogatott kiegészít 5.516 lejjel. A vezérigazgatóság projektbeli részvételét a 2008/144-es határozattal fogadta el a tanács, ezt módosítva a 2009/76-os számú Határozattal, erre az évre pedig 1.325.000 lej külföldi támogatást tervezünk be;
7.  Figyelembe véve, hogy a Megyei Szociális Gondozási és Gyermekjogvédelmi Vezérigazgatóság által pályázott ,, PARTNERSÉG A TANULÁSBAN – GRUNDTVIG” Szerződés szerint a ,, Tanulni egész életen át” nevezetű európai program a 2011-es évben is folytatódik, a Tanügyminisztérium keretében működő Közösségi Tanügyi Programok Országos Ügynökségével kötött 112/27.08.2009 számú szerződés értelmében, a program kivitelezésére szánt összeget befoglaljuk a pénzforrásnak megfelelő költségvetésbe. Az átalányilleték formájában nyújtott nem visszatérítendő külföldi támogatást kiegészíti a 2008/74-es szerződés alapján megszervezett Grundtvig-programból megmaradt összeg, úgyhogy erre az esztendőre 44.000 lejt szánnak. A programban való részvételt a 2008/40-es számú határozat hagyja jóvá.
A fennebb felsorolt összegek költségvetési befoglalása képezi az adományozó által meghatározott célokra történő elköltésének fő feltételét.
Javasoljuk tehát a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2011-es költségvetésének jóváhagyását, az erre előkészített határozattervezettel együtt.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A mellékletek szintézise megtekinthető itt.

Hírek