Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/40 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa és Málnás Község Tanácsa társulásának jóváhagyására, a Kovászna megyei Málnásfürdő területén található hagyományos gyógyfürdők rehabilitációja és modernizálása érdekében

2011/40 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa és Málnás Község Tanácsa társulásának jóváhagyására, a Kovászna megyei Málnásfürdő területén található hagyományos gyógyfürdők rehabilitációja és modernizálása érdekében

2011. április 12., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011 február 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsa és Málnás Község Tanácsa társulásának jóváhagyására, a Kovászna megyei Málnásfürdő területén található hagyományos gyógyfürdők rehabilitációja és modernizálása érdekében,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/40 számú HATÁROZAT
Kovászna Megye Tanácsa és Málnás Község Tanácsa társulásának jóváhagyására, a Kovászna megyei Málnásfürdő területén található hagyományos gyógyfürdők rehabilitációja és modernizálása érdekében
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011 február 24-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsa és Málnás Község Tanácsa társulásának jóváhagyására, a Kovászna megyei Málnásfürdő területén található hagyományos gyógyfürdők rehabilitációja és modernizálása érdekében
 
tekintettel:
- a Területfejlesztési és a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság közös szakmai jelentését,
- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezését,
figyelembe véve
- a módosított és kiegészített 2001/215-ös Helyi közigazgatási törvény 14-es és 123-es szakaszát
- az 1998/58-as, a hazai turizmus megszervezésére vonatkozó, a 2001/755 – ös törvénnyel kiegészített, utólag módosított, Kormányrendeletet
- a Kovászna Megye Tanácsa 2008/26-os számú, a Kovászna megyei turizmus 2008 – 2013 közötti fejlesztésére vonatkozó határozatát,
 
a módosított és kiegészített 2001/215-ös helyi közigazgatási törvény 91-es szakasz 6-os bekezdés „c” betűje és a 97-es szakasz 1-es bekezdése alapján,  
 
ELHATÁROZZA:
 
1-es szakasz : Jóváhagyja Kovászna megye társulását - Kovászna Megye Tanácsa révén-, Málnás községgel - a málnási helyi tanács által-  Málnásfürdő területén található gyógyfürdők rehabilitációja és modernizálása érdekében.
2-es szakasz : Jóváhagyja a társulási keretszerződést a jelen határozat szerves részét képező 1 - es melléklet szerint,
3-as szakasz : (1) Jóváhagyja egyes málnásfürdői ingatlanok közvetlen tárgyalások útján való megvásárlását, Málnás községgel közösen, melyek jelenleg a málnásfürdői OLTUL Rt. és a sepsiszentgyörgyi OLTUL Kereskedelmi turisztikai társaság tulajdonában vannak. Az ingatlanok adatai a 2-es számú mellékletben találhatók.
(2) A megvásárolt ingatlanok Kovászna megye és Málnás község magántulajdonába lesznek iktatva fele-fele arányban.
(3) A Kovászna megyéhez tartozó fél részt, Kovászna Megye Tanácsa költségvetéséből fedezik, a törvényeknek megfelelően.
4-es szakasz:  (1) Az 1-es szakaszban szereplő ingatlan vásárlási díjának a megállapítását egy bizottság végzi, az ingatlan tulajdonosaival való tárgyalás révén.
(2) Felhatalmazza Kovászna Megye Tanácsa elnökét a 2-es szakaszban említett dokumentum aláírására
5-ös szakasz: (1) Felhatalmazza Kovászna Megye Tanácsának elnökét a tárgyalási bizottság kinevezésére
(2) A bizottság feladatait a kinevező dokumentum fogja tartalmazni
(3) Felhatalmazza Kovászna Megye Tanácsa elnökét, hogy a bizottságot kinevező dokumentumban, meghatározza a megegyezhető maximális összeget.
(4) A tényleges megvételt, valamint az adásvételi szerződésben szereplő feltételeket, a megyei tanács hagyja előzőleg jóvá.
6-os szakasz: az 1-es és 2-es számú mellékletek jelen határozat szerves részét képezik
7-es szakasz: jelen határozat végrehajtásával megbízza Kovászna Megye Tanácsa elnökét, a Jogi és Közigazgatási Igazgatóságot és a Területfejlesztési Igazgatóságot.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. február 24.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyezi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz.: 16.02.2011/1208
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye  és Málnás Község Tanácsa társulásának jóváhagyása, a Kovászna megyei Málnásfürdő területén található hagyományos gyógyfürdők rehabilitációja és modernizálása érdekében
 
Kovászna Megye Tanácsa egyes elhanyagolt, hajdanán gyógyközpontnak használt közfürdő felújítását kezdeményezte. 
Első fázisban, a Zabola községben található székelypetőfalvi Fortyogó fürdőt, valamint a Szentkatolna községben található hatolykai kezelési központot újították föl. Ezen kezdeményezés folytatásaként a Kovászna megyei Málnásfürdőn található fürdők fejlesztése a cél. A vidék rendkívül gazdag, gyógyászati jellegű ásványvízforrásokban. A fürdőhelyiség a Semsey család adminisztrálása idején indult fejlődésnek. Már 1865 óta híres és sokak által látogatott gyógyhely volt.
Ebből a célból Kovászna Megye Tanácsának, és Málnás község Helyi Tanácsának társulása kezdeményezi a Málnásfürdő területén található gyógyfürdők rehabilitációját és modernizálását
Ennek a célnak elérése érdekében javasolják egyes málnásfürdői ingatlanok, közvetlen tárgyalás által való megvásárlását, amelynek jelenlegi telekkönyvezett tulajdonosai a málnásfürdői "OLTUL" R.t. Kereskedelmi Társaság és a sepsiszentgyörgyi "OLTUL" Turisztikai Kereskedelmi Társaság. A társulás céljainak megvalósításához, a felek hozzájárulása fejenként 50%.
Az ingatlanok a megvásárlást követően Kovászna Megye Tanácsa és Málnás község magántulajdonába foglaltatnak, az adminisztrálását a két fél látja el. 
Tekintettel a fentiekre, javaslom - ebben az értelemben megfogalmazott - határozat-tervezet jóváhagyását. 
 
TAMÁS Sándor
elnök
 

Hírek