Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/137 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa képviselőinek kinevezése a Kovászna Megyei Út és Híd RT. Igazgatói Tanácsában

2011/137 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa képviselőinek kinevezése a Kovászna Megyei Út és Híd RT. Igazgatói Tanácsában

2011. december 8., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, 2011. szeptember 29-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsa képviselőinek kinevezéséről a Kovászna Megyei Út és Híd RT. Igazgatói Tanácsában,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/137 számú HATÁROZAT
Kovászna Megye Tanácsa képviselőinek kinevezése a Kovászna Megyei Út és Híd RT. Igazgatói Tanácsában
 
Kovászna Megye Tanácsa,
2011. szeptember 29-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsa képviselőinek kinevezéséről a Kovászna Megyei Út és Híd RT. Igazgatói Tanácsában,
 
figyelembe véve:
- a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság jelentését és a szakbizottságok jelentéseit,
- a Kovászna Megyei Út és Híd RT 2011.09.20/2544-es átiratát, amely a 2011.09.20/8788-as számot kapta a Kovászna Megye Tanácsának főiktatójában
- a Kovászna Megyei Út és Híd RT. Alapító okiratának 17. szakaszát, amelyet az 1998/15 számú utólag módosított és kibővített határozattal hagytak jóvá,
- a Kovászna Megyei Út és Híd RT alapító okirata 18-as szakaszának 2* mellékletét, amelyet Kovászna Megye Tanácsa a 1998/15-ös Határozatával fogadott el, amelyben jóváhagyta a Kovászna Megyei Út és Híd RT megalakítását az Út és Híd Vállalat átszervezésével, az utólagos módosításaival és változtatásaival
 
látva:
-a 2003/161-es Törvény 94-es szakaszának (2¹) bekezdését, amely biztosítja az átláthatóságot a közméltóságokat, közfeladatokat és üzleti feladatokat gyakorló személyek számára, a korrupció megelőzését és megbüntetését, az utólagos módosításaival és változtatásaival
-a titkos szavazás eredményét Kovászna Megye Tanácsa képviselőinek kinevezéséről a Kovászna Megyei Út és Híd RT. Igazgatói Tanácsában,
 
az utólag módosított és kibővített, újraközölt helyi 2001/215-ös közigazgatási törvény 91 szakasza 1. bekezdésének „f” betűje, valamint a 97 szakasz első bekezdése alapján,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Kijelöli Ferencz Ludovicot, a Gazdasági Igazgatóság ügyvezető igazgatóját a Kovászna Megyei Út és Híd RT. Igazgatói Tanácsába.
 
2. szakasz – Kijelöli Sztakics István Attilát, a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság ügyvezető igazgatóját a Kovászna Megyei Út és Híd RT. Igazgatói Tanácsába.
 
3. szakasz – Az 1-es és 2-es szakaszban kijelölt személyek a Kovászna Megyei Cégbíróságnál a jogi formaságok megtétele után, 4 éven keresztül tevékenykednek.
 
4. Szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Ferencz Ludovicot, Sztakics István Attilát valamint a Kovászna Megyei Út és Híd RT Részvényeseinek Közgyűlését bízza meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. szeptember 29.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz.: 8858/2011.09.23
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye Tanácsa képviselőinek kínevezése a Kovászna Megyei Út és Híd RT. Igazgatói Tanácsában
 
A Kovászna Megyei Út és Híd RT. Alapító okiratának 18. szakasza szerint, a Kovászna Megyei Út és Híd RT. Igazgatói Tanácsának 5 tagjából, 2 Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusának közalkalmazottja kell legyen.
Ennek érdekében Kovászna Megye Tanácsa 2007/92-es számú Határozatával kinevezte a Gazdasági valamint a Jogi és Közigazgatási Igazgatóságok ügyvezető igazgatóit.
Figyelembe véve, hogy a 4 éves kinevezési időtartam lejárt, szükséges új személyek kinevezése a Kovászna Megyei Út és Híd RT. Igazgatói Tanácsába.
Abból a meggondolásból kiindulva, hogy a kinevezendő személyek, akár csak eddig, Kovászna Megye Tanácsának szakapparátusából legyenek, rendelkezzenek gazdasági valamint jogi ismeretekkel, javaslom, hogy a fent említett részvénytársaság Igazgatói Tanácsába, a Gazdasági Igazgatóság ügyvezető igazgatója, Ferencz Ludovic valamint a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság ügyvezető igazgatója, Sztakics István Attila legyenek.
A fent említettek alapján, kérem a határozattervezet elfogadását.
 
TAMÁS Sándor
elnök

Hírek