Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/135 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó egyes művelődési közintézmények menedzsmentjének záró értékelésére vonatkozó szervezési és lebonyolítási szabályzat jóváhagyásáról

2011/135 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó egyes művelődési közintézmények menedzsmentjének záró értékelésére vonatkozó szervezési és lebonyolítási szabályzat jóváhagyásáról

2011. november 14., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. szeptember 29-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó egyes művelődési közintézmények menedzsmentjének záró értékelésére vonatkozó szervezési és lebonyolítási szabályzat elfogadását javasló indoklását,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/135 számú HATÁROZAT
Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó egyes művelődési közintézmények menedzsmentjének záró értékelésére vonatkozó szervezési és lebonyolítási szabályzat jóváhagyásáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. szeptember 29-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó egyes művelődési közintézmények menedzsmentjének záró értékelésére vonatkozó szervezési és lebonyolítási szabályzat elfogadását javasló indoklását,
 
figyelembe véve:
- a Gazdasági Igazgatóság előterjesztését, valamint Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezését;
- a 2009/269-es számú törvény által módosítással és kiegészítéssel jóváhagyott, a művelődési közintézmények menedzsmentjéről szóló 2008/189-es számú sürgősségi kormányrendeletet;
 
az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001/215-ös számú helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (1) bekezdésének f) pontja valamint a 97. szakasz (1) bekezdésének alapján,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja a Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó egyes művelődési közintézmények menedzsmentjének záró értékelésére vonatkozó szervezési és lebonyolítási szabályzatot az 1-es számú melléklet szerint.
2. szakasz – Létrehozza a Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó egyes művelődési közintézmények menedzsmentjének záró értékelését végző bizottságot, valamint a fellebbezéséket felülvizsgáló bizottságot a 2-es számú melléklet szerint.
3. szakasz – Az 1-es és a 2-es számú melléklet a jelen határozat szerves részét képezi.
4. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, a szakapparátus Gazdasági Igazgatóságát és a 2-es számú mellékletben feltüntetett bizottsági tagokat bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. szeptember 29.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 8669/2011.09.15.
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó egyes művelődési közintézmények menedzsmentjének záró értékelésére vonatkozó szervezési és lebonyolítási szabályzat jóváhagyásáról
 
A 2009/269-es számú törvény által módosítással és kiegészítéssel jóváhagyott, a művelődési közintézmények menedzsmentjéről szóló 2008/189-es számú sürgősségi kormányrendelet előírásai szerint a művelődési közintézmények esetében, a hatóság, amelynek az alárendeltségébe tartozik az illető közintézmény, évente és a menedzsmentszerződés lejárta előtt felméri, hogy a menedzser, a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások arányában, milyen mértékben valósította meg a menedzseri szerződésben vállaltakat. Abban az esetben, ha az előzetes értékelések pozitívak, a záró értékelést 150 kalendarisztikus nappal a menedzseri szerződés lejárta előtt szervezik meg.
A menedzsment értékelését a 2009/1301-es számú kormányhatározattal jóváhagyott, a menedzsment értékelésének szervezéséről és lebonyolításáról szóló keretszabályzatnak megfelelően, a hatóság által elfogadott szabályzat szerint végzik.
2012 áprilisának elején a Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó 2 művelődési közintézmény, a Székely Nemzeti Múzeum és a Kovászna Megyei Művelődési Központ esetében jár le a menedzseri szerződés időtartama.
A 2009/269-es számú törvény által jóváhagyott 2008/189-es számú sürgősségi kormányrendelet 38. szakasza értelmében a menedzsment értékelésére, művelődési közintézmények kategóriája szerint, a hatóság értékelő bizottságot hoz létre. Az értékelő bizottságot az adott terület szakemberei és a hatóság képviselői alkotják. Az értékelő bizottságban a hatóság képviselőinek aránya nem haladhatja meg az egyharmadot.
A fentiek alapján javaslom, az előbb említett, Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó művelődési közintézmények menedzsmentjének záró értékelésére vonatkozó szervezési és lebonyolítási szabályzat jóváhagyását, valamint az értékelő és a fellebbezéséket felülvizsgáló bizottság létrehozását a mellékelt határozattervezet szerint.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Az 1-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.
A 2-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek