Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/128 számú HATÁROZAT egy pénzösszeg kiutalására az Orbaiteleki Református Egyházközösség számára a Kovászna Megye Tanácsa rendelkezésére álló tartalékalapból

2011/128 számú HATÁROZAT egy pénzösszeg kiutalására az Orbaiteleki Református Egyházközösség számára a Kovászna Megye Tanácsa rendelkezésére álló tartalékalapból

2011. november 9., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, 2011. augusztus 25-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását egy pénzösszeg kiutalására a Kovászna Megye Tanácsa szintjén létrehozott sürgősségi tartalékalapból, az Orbaiteleki Református Egyházközösség számára;

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/128 számú HATÁROZAT
egy pénzösszeg kiutalására az Orbaiteleki Református Egyházközösség számára a Kovászna Megye Tanácsa rendelkezésére álló tartalékalapból
 
Kovászna Megye Tanácsa,
2011. augusztus 25-i soros ülésén,
 
figyelembe véve:
– Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását egy pénzösszeg kiutalására a Kovászna Megye Tanácsa szintjén létrehozott sürgősségi tartalékalapból, az Orbaiteleki Református Egyházközösség számára;
– a szakbizottságok, valamint a Gazdasági Igazgatóság jelentését;
 
illetve
– a 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvény 36. szakaszának 1-es bekezdését, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
- a Kovászna Megye Tanácsa Főiktatójában 2011.08.17/7779-es számmal beiktatott, Orbaiteleki Református Egyházközösség 2011.08.17/60-as számú átiratát,
– Kovászna Megyei „Mihai Viteazul” Katasztrófavédelmi Felügyelőség 2011.08.22/928520-as átiratát,
 
a 2001. évi 215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (1) bekezdésének f pontja, valamint a 97. szakasz (1) bekezdése alapján
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja a Kovászna Megye Tanácsa rendelkezésére álló tartalékalapból az Orbaiteleki Református Egyházközösség számára 50.000 lej kiutalását, a Református Templom javítási költségeinek finanszírozására, az 1J, 1/2f és 1/23c számú melléklet szerint.
2. szakasz - Ugyanazzal az összeggel kiigazítjuk a megye saját és a megyei szintű intézmények 2011 –es évi költségvetését is.
3. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét és a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. augusztus 25.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA ZOLTÁN
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz. 2011.08.25/8040
 
INDOKLÁS
egy pénzösszeg kiutalására az Orbaiteleki Református Egyházközösség számára a Kovászna Megye Tanácsa rendelkezésére álló tartalékalapból
 
A helyi költségvetésekre vonatkozó 2006/273-as számú törvény 36-os cikkelye szerint a fő hitelutalványozó javaslatára, megyeitanács-határozattal összegeket lehet leosztani a költségvetési év során keletkező sürgős és előre nem látható kiadások finanszírozására, vagy a természeti katasztrófák elhárítására a költségvetési tartalékalapból.
Az Orbaiteleki Református Egyházközösség 2011. augusztus 17/60-as számú átiratában pénzügyi támogatást kér a 2011.07.20-án történt villámcsapás következtében a Református Templom megrongálódott épületrészeinek javítási költségeinek finanszírozására.
Az előbbieket figyelembe véve, javasolom a Kovászna Megye Tanácsa szintjén létrehozott sürgősségi alapokból 50.000 lej leosztását a fent említett javítási munkálatokra és az előkészített határozat-tervezet jóváhagyását.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A mellékletek szintézise megtekinthető itt.

Hírek