Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/124 számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház organogramjának és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról

2011/124 számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház organogramjának és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról

2011. november 8., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. augusztus 25-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház organogramjának és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozó indoklását,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/124 számú HATÁROZAT
a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház organogramjának és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. augusztus 25-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének, a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház organogramjának és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozó indoklását,
 
figyelembe véve:
- a Gazdasági Igazgatóság előterjesztését, valamint Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezését,
- az utólag módosított és kiegészített, az egészségügy reformjáról szóló 2006/95-ös számú törvényt,
- a kórházi orvosi ellátásra vonatkozó személyzeti normatívák jóváhagyásáról, valamint a 2006/1778-as számú, a személyzeti normatívák jóváhagyásáról szóló egészségügyi miniszteri rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 2010/1224-es számú egészségügyi miniszteri rendeletet,
- Kovászna Megye Tanácsának a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház orvosi ellátása menedzsmentjének átvételéről szóló 2010/83-as számú határozatát,
- Kovászna Megye Tanácsának a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházhoz tartozó Bodzafordulói Egészségügyi Központnak az Egészségügyi Minisztériumnak alárendelt Kovásznai Dr. Benedek Géza Szívkórházzal történő összevonásának jóváhagyásáról szóló 2011/47-es határozatát,
- a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzserének, a Kovászna Megye Tanácsa Főiktatójában a 2011.08.18./7808-as számmal bejegyzett 2011.08.16./8272-es és 2011.08.16./8332-es  számú átiratát,
- az Egészségügyi Minisztériumnak, a Kovászna Megye Tanácsa Főiktatójában a 2011.08.18./7809-es számmal bejegyzett, a 2011.08.05./XI/A/CSA/8065,9069/9236-os számú átirattal közölt véleményezését,
 
a 2001/215-ös számú újraközölt, utólag módosított és kiegészített helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (2) bekezdésének c) pontja, valamint a 97-es szakasza alapján,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – 2011. szeptember 1-től jóváhagyja a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház organogramját az 1-es számú melléklet szerint.
2. szakasz – Ugyanazon időponttól jóváhagyja a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház tisztségjegyzékét a 2 és 2a számú melléklet szerint.
3. szakasz – Az 1, 2 és 2a számú melléklet a jelen határozat szerves részét képezi.
4. szakasz – Jelen határozat hatályba lépésével egyidejűleg Kovászna Megye Tanácsának a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló 2011/103-as számú határozata, valamint bármely más ellentétes rendelkezés hatályát veszti.
5. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházat és Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusának Gazdasági Igazgatóságát bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. augusztus 25.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
Varga Zoltán,
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 7819/2011.08.18.
 
INDOKLÁS
a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház organogramjának és tisztségjegyzékének jóváhagyására
 
A Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház az egészségügyi miniszter 2010.05.26./560-as számú rendeletével jóváhagyott szervezeti keret és Kovászna Megye Tanácsa 2011/103-as számú határozatával jóváhagyott szervezeti felépítés és tisztségjegyzék szerint működik, 595 tartós betegelhelyezésre, 35 egynapos elhelyezésre és 25 betegkísérőnek fenntartott ággyal, illetve 954,5 állással, melyből vezető állás 50.
Az utólag módosított és kiegészített, az egészségügy reformjáról szóló 2006/95-ös számú törvény 182. szakasza 1. bekezdése d) pontjának, valamint a 2001/215-ös számú újraközölt, utólag módosított és kiegészített helyi közigazgatási törvény 91. szakasza 2. bekezdése c) pontjának rendelkezése szerint a megyei kórház szervezeti felépítését és tisztségjegyzékét a kórház menedzserének javaslata alapján a megyei tanács hagyja jóvá.
A Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere, Kovászna Megye Tanácsa Főiktatójában a 2011.08.18./7808-as számmal bejegyzett 2011.08.16./8332-es és 2011.08.16./8272-es számú átirattal, előterjesztette megvitatás és jóváhagyás céljából a megyei tanácsnak a megyei kórház organogramját és tisztségjegyzékét, melyet az Egészségügyi Minisztérium által a 2011.08.05./XI/A/CSA/8065,9069/9236-os számú átirattal véleményezett új szervezeti felépítés alapján állítottak össze.
A szervezeti felépítés módosítása a megyei kórház átszervezését vonja maga után, amely által egyes részlegek felszámolódnak, átszerveződnek, illetve újak jönnek létre és állások alakulnak át. Az újonnan létrehozott részlegek és egyes szakrendelők működésének biztosítása érdekében javasolják a meglevő álláskeret 22-vel való növelését, az utólag módosított és kiegészített 2009/34-es sürgősségi kormányrendelet 22. szakasza előírásainak tiszteletben tartásával.
Ezen módosítások következtében a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház állásainak száma 976,5-re változik.
A fentieket figyelembe véve, javaslom Kovászna Megye Tanácsának a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház organogramjának és tisztségjegyzékének a mellékelt határozattervezet szerinti jóváhagyását.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Az 1-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.
A 2-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.
A 2a számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek