Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/121 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozó 2011/33-as számú Határozat 2-es és 2a számú mellékletének módosításáról

2011/121 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozó 2011/33-as számú Határozat 2-es és 2a számú mellékletének módosításáról

2011. november 4., péntek
Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. augusztus 25-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozó 2011/33-as számú Határozat 2-es és 2a számú mellékletének módosításáról,
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/121 számú HATÁROZAT
Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozó 2011/33-as számú Határozat 2-es és 2a számú mellékletének módosításáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. augusztus 25-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozó 2011/33-as számú Határozat 2-es és 2a számú mellékletének módosításáról,
 
figyelembe véve:
- a Gazdasági Igazgatóság előterjesztését, valamint Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezését,
- az utólag módosított és kiegészített, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1999/188-as számú újraközölt törvényt,
- az utólag módosított és kiegészített 2003/53-as számú munkatörvénykönyvet,
- a közalapból fizetett személyek egységes javadalmazására vonatkozó 2010/284-es számú törvényt,
- a közalapból fizetett személyek 2011-es évi javadalmazására vonatkozó 2010/285-ös számú törvényt,
 
a 2001/215-ös számú újraközölt, utólag módosított és kiegészített helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (2) bekezdésének „c” pontja, valamint a 97. szakaszának (1) bekezdése alapján,
 
ELHATÁROZZA:
 
I. szakasz – Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozó 2011/33-as számú Határozat 2-es és 2a számú mellékletei módosulnak és a jelen határozat szerves részét képező 2-es és 2a számú mellékletekkel cserélődnek ki.
II. szakasz – Jelen határozat 2011. szeptember 1-jétől kezdődően lép hatályba.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. augusztus 25.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
Varga Zoltán,
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 7646/2011.08.10.
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozó 2011/33-as számú Határozat 2-es és 2a számú mellékletének módosításáról
 
Jelenleg Kovászna Megye Tanácsának szakapparátusa 129 állással működik, Kovászna Megye Tanácsa 2011/33-as számú határozatával jóváhagyott szervezeti felépítés és tisztségjegyzék szerint.
Az utólagosan módosított és kiegészített, újraközzétett, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1999/188-as számú törvény 63. és 64. cikkelye értelmében, valamint a köztisztviselők karrierje szervezési és fejlesztési módszertanának jóváhagyásáról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2008/611-es számú kormányhatározat előírásainak megfelelően, 2011. augusztus 8-án került megszervezésre Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa keretében tevékenykedő tíz köztisztviselő számára az előléptetési vizsga egy magasabb szakmai fokozatra.
Tekintettel a 1999/188-as számú törvény 64. cikkelyének előírásaira, összevetve a 2010/284-es számú törvény 26. cikkelye (3) bekezdésének előírásaival, a köztisztviselők előléptetése egy magasabb szakmai fokozatra az általuk betöltött állás átalakítása útján történik, javasolom a 2011. augusztus 8-i vizsgát sikeresen letett köztisztviselők által betöltött állások átalakítását, a következőképpen:
  • a Jogügyi Részleg keretében működő jogtanácsos I osztály segéd szakmai fokozatú állás átalakítása jogtanácsos I osztály fő szakmai fokozatú állássá;
  • a Költségvetési-pénzügyi Részleg keretében működő tanácsos I osztály fő szakmai fokozatú állás átalakítása tanácsos I osztály vezető szakmai fokozatú állássá;
  • a Költségvetési-pénzügyi Részleg keretében működő tanácsos I osztály segéd szakmai fokozatú állás átalakítása tanácsos I osztály fő szakmai fokozatú állássá;
  • a Városrendezési és G.I.S. Iroda keretében működő tanácsos I osztály fő szakmai fokozatú állás átalakítása tanácsos I osztály vezető szakmai fokozatú állássá;
  • a Városrendezési és G.I.S. Iroda keretében működő felügyelő I osztály segéd szakmai fokozatú állás átalakítása felügyelő I osztály fő szakmai fokozatú állássá;
  • a Természetvédelmi, turizmusfejlesztési részleg keretében működő tanácsos I osztály fő szakmai fokozatú állás átalakítása tanácsos I osztály vezető szakmai fokozatú állássá;
  • a Természetvédelmi, turizmusfejlesztési részleg keretében működő felügyelő I osztály segéd szakmai fokozatú állás átalakítása felügyelő I osztály fő szakmai fokozatú állássá;
  • a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Pályázatot Megvalósító Egység keretében működő tanácsos I osztály fő szakmai fokozatú állás átalakítása tanácsos I osztály vezető szakmai fokozatú állássá;
  • a Pályázat-menedzsment Osztály keretében működő tanácsos-pályázat menedzser I osztály segéd szakmai fokozatú állás, amely tanácsos I osztály segéd szakmai fokozatú állásnak felel meg, átalakítása tanácsos-pályázat menedzser I osztály fő szakmai fokozatú állássá, amely tanácsos I osztály fő szakmai fokozatú állásnak felel meg;
  • a Közbeszerzési Részleg keretében működő felügyelő I osztály segéd szakmai fokozatú állás átalakítása felügyelő I osztály fő szakmai fokozatú állássá.
Az említett módosítások következtében a Kovászna Megye Tanácsa 2011/33-as számú határozatával jóváhagyott álláskeret, valamint a köztisztviselői állások száma változatlan marad.
A fentiek alapján javasolom Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozó 2011/33-as számú Határozat 2-es és 2a számú mellékletének módosítását, a mellékelt határozattervezet szerint.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 

Hírek