Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/118 számú HATÁROZAT az OLTUL R. T. tulajdonában lévő, egyes Sepsiszentgyörgyi ingatlanok megvásárlásának jóváhagyásáról, a Bodok Szálloda épületegyüttesének felújítása, a sepsiszentgyörgyi turizmus fejlesztése érdekében

2011/118 számú HATÁROZAT az OLTUL R. T. tulajdonában lévő, egyes Sepsiszentgyörgyi ingatlanok megvásárlásának jóváhagyásáról, a Bodok Szálloda épületegyüttesének felújítása, a sepsiszentgyörgyi turizmus fejlesztése érdekében

2011. november 3., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. augusztus 1-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja az OLTUL R. T. tulajdonában lévő, egyes Sepsiszentgyörgyi ingatlanok megvásárlásának jóváhagyását, a Bodok Szálloda épületegyüttesének felújítása, a sepsiszentgyörgyi turizmus fejlesztése érdekében;

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/118 számú HATÁROZAT
az OLTUL R. T. tulajdonában lévő, egyes Sepsiszentgyörgyi ingatlanok megvásárlásának jóváhagyásáról, a Bodok Szálloda épületegyüttesének felújítása, a sepsiszentgyörgyi turizmus fejlesztése érdekében
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. augusztus 1-i rendkívüli ülésén,
elemezve:
- Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja az OLTUL R. T. tulajdonában lévő, egyes Sepsiszentgyörgyi ingatlanok megvásárlásának jóváhagyását, a Bodok Szálloda épületegyüttesének felújítása, a sepsiszentgyörgyi turizmus fejlesztése érdekében;
- a Gazdasági Igazgatóság és a Vagyonkezelési Osztály közös jelentését
 
figyelembe véve:
- Kovászna Megye Tanácsa 2011/85-ös számú határozatát, amely egy társulás létrehozásáról szól, Kovászna megye – Kovászna Megye Tanácsán keresztül – és Sepsiszentgyörgy municípium között – Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsán keresztül –, Sepsiszentgyörgy municípium turisztikai fejlesztése érdekében;
- Kovászna megye – Kovászna Megye Tanácsán keresztül – valamint Sepsiszentgyörgy municípium – Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsán keresztül – között megkötött 2011.06.08/374-es Társulási Szerződést;
- az 1998/58-as számú, a hazai turizmus megszervezésére vonatkozó, a 2001/755-ös törvénnyel utólagosan kiegészített és módosított kormányrendeletet;
- az ingatlanokra vonatkozó, a Cicproiect K.F.T. által elkészített felértékelési jelentést, amelyet Kovászna Megye Tanácsa iktatójában a 2011.07.15/6828-as számmal iktattak;
- a Sepsiszentgyörgyi Olt Rt. árajánlatát;
- Sepsiszentgyörgy municípium Polgármestere által kiállított 2011/1033-as számú rendeletével kinevezett egyeztető bizottság jegyzőkönyvét;
- a 2001/215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközzétett Helyi Közigazgatási Törvény 123. szakaszát;
 
a 2001/215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközzétett Helyi Közigazgatási Törvény 91. szakasza (1) bekezdése f) betűjének, valamint a 97. szakaszának (1) bekezdése értelmében
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – (1) Tudomásul veszi az ingatlanokra vonatkozó felértékelési jelentést, valamint, az 1-es számú melléklet szerint.
(2) Tudomásul veszi az egyeztető bizottság jegyzőkönyvét, a 2-es számú melléklet szerint.
2. szakasz – (1) Jóváhagyja a 3-as számú mellékletben szereplő azonosítási adatokkal rendelkező, az OLTUL R. T. tulajdonában lévő egyes Sepsiszentgyörgyi ingatlanok Kovászna megye általi megvásárlását, Sepsiszentgyörgy municípiummal közösen, fele-fele részarányban, a sepsiszentgyörgyi turizmus fejlesztése érdekében.
(2) A 3-as mellékletben említett ingatlanok ára 1.078.000 Euró, amelyből a Kovászna megyére eső rész 539 ezer Euró (ÁFA nélkül), amelyet az adásvételi szerződés hitelességének napján számított RNB árfolyamon kell átutalni az eladó bankszámlájára.
3. szakasz – A 3-as mellékletben említett ingatlanok megvásárlása a Bodok Szálloda Komplexum felújítása és modernizálása céljából történik, a majdani gazdasági tevékenységek elvégzése érdekében.
4. szakasz – A megvásárolt ingatlanok Kovászna megye magánvagyonát valamint Sepsiszentgyörgy közvagyonát képezik, ½ részben mindkét tulajdonos számára.
5. szakasz – (1) Az adásvételi szerződés hiteles formában történő aláírására Kovászna megye részéről TAMÁS Sándor urat, Kovászna Megye Tanácsa elnökét hatalmazza meg.
(2)Az adásvételi szerződésben kötelezően szerepelnie kell a következő előírásoknak:
”- Az eladó köteles a vásárló részére ingyenesen átadni az ingatlanban található, egy leltárjegyzék alapján azonosított, és az eddigi javítások során még fel nem használt ingóságok – ajtók, csempék stb. - tulajdonjogát.
- Az eladó köteles a vásárló részére ingyenesen átadni a sepsiszentgyörgyi V&K KFT által készített, a Bodok Szálloda Komplexum felújítási és modernizálási tervét.
- Az eladó köteles a vásárló részére ingyenesen átadni a Bodok Szálloda Komplexum szomszédságában található 160 nm udvart, amely per alatt áll az Adventista Egyházzal, amennyiben az eladó tulajdonában marad a per után.”
(3) Az adásvételi szerződés hiteles formában történő aláírása, a Telekkönyvben levő vitás jegyzetek eltávolítása után történik meg, legkésőbb 2011.09.10-ig.
6. szakasz – Az 1-3-as számú mellékletek a jelen határozat szerves részét képezik.
7. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, valamint a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. augusztus 1.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
2011.05.    /        Ikt. szám
 
INDOKLÁS
az OLTUL R.T. tulajdonában lévő, egyes Sepsiszentgyörgyi ingatlanok megvásárlásának jóváhagyásáról, a Bodok szálloda épületegyüttesének felújítása, a sepsiszentgyörgyi turizmus fejlesztése érdekében
 
Kovászna Megye Tanácsának egyik elsődleges tevékenysége, Kovászna megyének a turisztikai fejlesztése.
Sepsiszentgyörgy municípium történelmi belvárosába található Bodok Hotelközpont, 6643 nm épülettömb, amely a sepsiszentgyörgyi 23523-as telekkönyvben van jegyezve, és amely az Oltul R.T. tulajdonát képezi, de amely több mint 10 éve nincs kihasználva.
A közös turisztika fejlődés megvalósítása érdekében, meg van a fent említett hotelközpont megvásárlásának lehetősége, főleg annak érdekében, hogy a jelenlegi állapota árnyékot vet a város tükörképére, mivel az épület jelentős javításokra szorul.
A hotel központ megvásárlása Kovászna megye valamint Sepsiszentgyörgy municípium magán vagyonába történne, ½ önrésszel, minek érdekében szükséges egy Együttműködési Szerződés megkötése.
A közös cél elérése érdekében, a törvény értelmében, szükségeses volt a helyi közérdekű hatóságoknak egy-egy határozat elfogadására, amelyben egyetértenek az Együttműködési Szerződés aláírásával, ezért a Kovászna Megye Tanácsa elfogadta a 201185-ös Határozatot, míg a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa elfogadta a 2011/120-as Határozatott, minek értelmében aláíródott 2011.06.08/374-es Együttműködési Szerződés, Kovászna megye a Kovászna Megye Tanácsán keresztül, valamint  Sepsiszentgyörgy municípium a Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsán keresztül.
Ezen Határozatok értelmében kineveződött a 2011.07.18/ 1033-as Rendelkezéssel egy közös tárgyalási bizottság, a Bodok Hotelközponthoz tartozó ingatlanok megvásárlására.
A tárgyalási bizottság, figyelembe véve a Cicproiect KFT, álltál összeállított felértékelési jelentést, tárgyalásokat folytatott a tulajdonosokkal.
A tárgyalások során kialkudott ár 1 078 000 Euró, amelyből a Kovászna Megye Tanácsára háruló rész 539 000 euro, mely lejben fizetendő a RNB álltál kibocsájtott lej/euro árfolyamon, azon kikötéssel, hogy 160 nm terület, amely jelenleg is vita kérdését képezi, ingyenes jogcímen átadódott az Adventista Egyháznak, valamint ingyenesen átadja a helyszínen található fali csempéket és ajtókat.
A megvásárolt ingatlanok Kovászna megye magán vagyonát valamint Sepsiszentgyörgy közvagyonát képezik, ½ részben.
Ennek értelmében összeállítottunk egy határozattervezetet, amelynek elfogadását javaslom. 
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A 3-as számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek