Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/116 számú HATÁROZAT a Bod Péter Megyei Könyvtár megüresedett igazgatói állásának betöltésére kiírandó menedzsmentpályázati vizsga megszervezéséről

2011/116 számú HATÁROZAT a Bod Péter Megyei Könyvtár megüresedett igazgatói állásának betöltésére kiírandó menedzsmentpályázati vizsga megszervezéséről

2011. november 2., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. július 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Bod Péter Megyei Könyvtár megüresedett igazgatói állásának betöltésére kiírandó menedzsmentpályázati vizsga megszervezésére vonatkozó indoklását,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/116 számú HATÁROZAT
a Bod Péter Megyei Könyvtár megüresedett igazgatói állásának betöltésére kiírandó menedzsmentpályázati vizsga megszervezéséről
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. július 28-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Bod Péter Megyei Könyvtár megüresedett igazgatói állásának betöltésére kiírandó menedzsmentpályázati vizsga megszervezésére vonatkozó indoklását,
 
figyelembe véve:
- a Gazdasági Igazgatóság előterjesztését, valamint Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezését;
- a 2009/269-es számú törvény által módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott, a művelődési közintézmények menedzsmentjéről szóló 2008/189-es számú sürgősségi kormányrendeletet;
- a művelődési közintézmények esetében a menedzsmentpályázati vizsga szervezési és lebonyolítási keretszabályzatát, a menedzsment értékelés szervezési és lebonyolítási keretszabályzatát, a célfüzet keretmodelljét, a tevékenységi beszámoló keretmodelljét és a menedzseri szerződés ajánlott keretmodelljét jóváhagyó 2009/1301-es számú kormányhatározatot;
 
az utólag módosított és kiegészített, újraközölt, 2001/215-ös számú közigazgatási törvény 91. szakasza (1) bekezdésének f) pontja valamint a 97. szakasz (1) bekezdésének alapján,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja a Bod Péter Megyei Könyvtár megüresedett igazgatói állásának betöltésére kiírandó menedzsmentpályázati vizsga megszervezését, a jelen határozat előírásainak megfelelően.
2. szakasz – Jóváhagyja a Bod Péter Megyei Könyvtár menedzsmentpályázati vizsgája szervezési és lebonyolítási szabályzatát az 1-es számú melléklet szerint.
3. szakasz – Jóváhagyja a Bod Péter Megyei Könyvtár menedzsmentpályázati vizsgájának célfüzetét, a 2-es számú melléklet szerint.
4. szakasz – Jóváhagyja a Bod Péter Megyei Könyvtár menedzsmentpályázati vizsgáján való részvétel sajátos feltételeit, a 3-as számú melléklet szerint.
5. szakasz – Kinevezi a Bod Péter Megyei Könyvtár menedzsmentpályázati vizsgájára a vizsgáztató bizottságot, a fellebbezéséket felülvizsgáló bizottságot és a vizsgáztató- valamint a fellebbezéséket felülvizsgáló bizottság titkárságát, a 4-es számú melléklet szerint.
6. szakasz – Az 1–4. számú mellékletek a jelen határozat szerves részét képezik.
7. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusának Gazdasági Igazgatóságát és a 4-es számú mellékletben feltüntetett tagokat bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. július 28.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 7061/2011.07.22.
 
INDOKLÁS
a Bod Péter Megyei Könyvtár megüresedett igazgatói állásának betöltésére kiírandó menedzsmentpályázati vizsga megszervezéséről
 
A Kovászna Megyei Törvényszék a 2010/971/119-es számú iratcsomóban hozott, Kovászna Megye Tanácsa fellebbezésének elutasítása következtében végleges és visszavonhatatlan, 2011.01.13/45 számú polgárjogi ítéletével érvénytelenítette Kovászna Megye Tanácsa Szonda Szabolcs úrnak, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatói tisztségébe történő kinevezéséről szóló 2008/138-as számú határozatát, melynek következtében a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatói állása betöltetlenné válik.
A 2009/269-es számú törvény által módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott, a művelődési közintézmények menedzsmentjéről szóló 2008/189-es számú sürgősségi kormányrendelet előírásai szerint az ideiglenes igazgató kinevezésétől számított 120 napon belül a fenntartó hatóságnak meg kell szerveznie a menedzsmentpályázati vizsgát.
A menedzsmentpályázati vizsga előkészítése érdekében a hatóság kidolgozza és jóváhagyja, a 2009/1301-es számú kormányhatározattal jóváhagyott modell alapján, a vizsga szervezési és lebonyolítási szabályzatát és a menedzsmentpályázati vizsga célfüzetét, megállapítja a tanulmányi és egyéb sajátos részvételi feltételeket, valamint kijelöli a vizsgáztató- és a fellebbezéséket felülvizsgáló bizottság összetételét.
A fent említett sürgősségi kormányrendelet 16. szakasza értelmében a vizsgáztató bizottságot az adott terület szakemberei és a hatóság képviselői alkotják és a hatóság képviselőinek a száma nem haladhatja meg az 1/3 arányt.
Az eddigieket figyelembe véve összeállították a Bod Péter Megyei Könyvtár menedzsmentpályázati vizsgája szervezési és lebonyolítási szabályzatát, a menedzsmentpályázati vizsga célfüzetét, a vizsgán való részvétel sajátos feltételeit, valamint a vizsgáztató bizottság és a fellebbezéséket felülvizsgáló bizottság összetételére vonatkozó javaslatot, a határozattervezet 1 – 4 számú mellékleteinek megfelelően.
A fentiek alapján javaslom Kovászna Megye Tanácsának a Bod Péter Megyei Könyvtár megüresedett igazgatói állásának betöltésére kiírandó menedzsmentpályázati vizsga megszervezésének jóváhagyását, a mellékelt határozattervezetnek megfelelően.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Az 1-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.
A 2-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.
A 3-as számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.
A 4-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek