Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/11 számú HATÁROZAT a Hídvégi Idősök Otthona szervezési és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozóan

2011/11 számú HATÁROZAT a Hídvégi Idősök Otthona szervezési és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozóan

2011. március 17., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, 2011. január 27-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácselnökének indoklását a Hídvégi Idősök Otthona szervezési és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozóan,

 ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/11 számú HATÁROZAT
a Hídvégi Idősök Otthona szervezési és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozóan
 
Kovászna Megye Tanácsa,
2011. január 27-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácselnökének indoklását a Hídvégi Idősök Otthona szervezési és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozóan,
 
figyelembe véve:
– a Hídvégi Idősök Otthonának szakjelentését és Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezését,
– Kovászna Megye Tanácsának 2010/175-ös számú határozatát, a Hídvégi Idősök Otthonának a működésére vonatkozóan,
– a 2003/68-as szociális szolgáltatásokra vonatkozó kormányrendeletet, amelyet a 2003/515-ös törvény hagyott jóvá és egészített ki, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
– az idős személyek szociális gondozását szabályozó 2000/17-es törvényt, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
– a szociális gondozás országos rendszerét szabályozó 2006/47-es törvényt,
– a szociális ellátási intézmények névjegyzékének és irányadó személyzeti összetételének, a szociális ellátási intézmények működési és szervezeti keret-szabályzatának, valamint a szociális szolgáltatásokra vonatkozó 2003/68-as számú kormányrendelet előírásainak jóváhagyására vonatkozó 2005/539-es számú kormányhatározatot, az utólagos módosításokkal,
 
az újra kiadott, 2001/215-ös számú, a helyi közigazgatásról szóló törvény 91. szakasza 2 bekezdés „c” betűjének, valamint a 97. szakasza 1-es bekezdésének előírásai alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja a Hídvégi Idősök Otthonának szervezési és működési szabályzatát, jelen határozat szerves részét képező mellékletnek megfelelően.
2. szakasz – A jelen határozat érvénybe lépésével, érvényét veszti Kovászna Megye Tanácsa 2006/150-es számú határozatának 1. szakasza, mely a Hídvégi Idősök Otthonának szervezési és működési szabályzatát, szervezeti felépítését és tisztségjegyzékét hagyja jóvá.
3. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságot, valamint a Hídvégi Idősök Otthonát bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. január 27.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz.:322/2011.01.18
 
 
INDOKLÁS
a Hídvégi Idősök Otthona szervezési és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozóan
 
Figyelembe véve a következő előírásokat:
- az újraközölt, 2001/215-ös számú, a helyi közigazgatásról szóló törvényt, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
- Kovászna Megye Tanácsának a 2006/150-es számú határozatát, a Hídvégi Idősök Otthona szervezési és működési szabályzatának, szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozóan,
- Kovászna Megye Tanácsának 2010/175-ös számú határozatát, a Hídvégi Idősök Otthonának a működésére vonatkozóan. 
Figyelembe véve az előbb említett határozat 4-es sz. szakaszát, szükséges a Hídvégi Idősek Otthona szervezési és működési szabályzatának frissítése, úgy ahogy az a mellékletben le van írva.
A fentiek megvalósítása érdekében, megvitatásra előterjesztem és elfogadásra javaslom Kovászna Megye Tanácsának a mellékelt határozattervezetet.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek