Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/ 6 számú HATÁROZAT Szilágyi Zsolt úrnak a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola igazgatói tisztségébe való kinevezéséről

2011/ 6 számú HATÁROZAT Szilágyi Zsolt úrnak a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola igazgatói tisztségébe való kinevezéséről

2011. március 10., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. január 27-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének Szilágyi Zsolt úrnak a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola igazgatói tisztségébe való kinevezésére vonatkozó indoklását,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/6 számú HATÁROZAT
Szilágyi Zsolt úrnak a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola igazgatói tisztségébe való kinevezéséről
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. január 27-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének Szilágyi Zsolt úrnak a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola igazgatói tisztségébe való kinevezésére vonatkozó indoklását,
 
figyelembe véve:
- a Gazdasági Igazgatóság előterjesztését, valamint Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezését,
- a 2009/269-es számú törvény által módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott, a művelődési közintézmények menedzsmentjéről szóló 2008/189-es számú sürgősségi kormányrendelet előírásait,
- Kovászna Megye Tanácsának a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola menedzsmentpályázati vizsgája szervezési és lebonyolítási szabályzatának jóváhagyásáról, valamint a vizsgáztató- és a fellebbezéséket felülvizsgáló bizottság kinevezéséről szóló 2010/167-es számú határozatát,
- a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola igazgatói állásának betöltésére szervezett menedzsmentpályázati vizsga végeredményét,
 
az utólag módosított és kiegészített, újraközölt, 2001/215-ös számú helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (2) bekezdésének e) pontja, valamint a 97. szakasz (1) bekezdése alapján,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola menedzsmentjére Szilágyi Zsolt által összeállított menedzseri tervet 2011 – 2014 közötti időszakra, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint.
2. szakasz – 2011. február 1-től Szilágyi Zsolt urat kinevezi a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola igazgatói tisztségébe.
3. szakasz – 2011. február 1-től érvényét veszti Kovászna Megye Tanácsának 2010/125-ös számú határozata, mely Szilágyi Zsolt úrnak a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola ideiglenes igazgatói tisztségébe való kinevezéséről szól.
4. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, a Gazdasági Igazgatóságát valamint a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskolát bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. január 27.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 308/2011.01.18.
 
INDOKLÁS
Szilágyi Zsolt úrnak a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola igazgatói tisztségébe való kinevezésére
 
A 2009/269-es számú törvény által módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott, a művelődési közintézmények menedzsmentjéről szóló 2008/189-es számú sürgősségi kormányrendelet előírásainak megfelelően, Kovászna Megye Tanácsa 2011. január 17-én menedzsmentpályázati vizsgát szervezett, Kovászna Megye Tanácsa 2010/167-es számú határozata 1-es számú mellékletével jóváhagyott menedzsmentpályázati vizsga szervezési és lebonyolítási szabályzata szerint, a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola igazgatói állásának betöltésére.
A Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola menedzsmentpályázati vizsgájára egy pályázó jelentkezett, Szilágyi Zsolt, aki a következő eredményt érte el:
  • a menedzsmentpályázat elemzése – I. szakasz – 9,08-as érdemjegy;
  • a menedzsmentpályázat megvédése interjú keretében – II. szakasz – 9,41-es érdemjegy, így az elért végeredmény 9,25.
Ezen eredmény alapján Szilágyi Zsoltot a Kovászna Megye Tanácsa 2010/167-es számú határozata 2-es számú mellékletével kinevezett vizsgabizottság, a 2008/189-es számú sürgősségi kormányrendelet 19. szakasza (7)-es bekezdésének értelmében nyertesnek nyilvánította.
A menedzsmentpályázati vizsga végeredményét, a menedzseri pályázatot, valamint a megkötendő menedzseri szerződés időtartamát, a fenti kormányrendelet 20. szakasza (5)-ös bekezdésének megfelelően hatósági határozattal hagyják jóvá.
A fentieket, valamint az utólag módosított és kiegészített, újraközölt 2001/215-ös számú helyi közigazgatási törvény 104. szakasza (3) bekezdésének c) pontját figyelembe véve, javaslom a menedzsmentpályázati vizsga végeredményének, a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola menedzsmentjére Szilágyi Zsolt által összeállított 3 évre szóló menedzseri tervnek a jóváhagyását, valamint Szilágyi Zsolt úrnak a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola igazgatói tisztségébe való kinevezését 2011. február 1-től, a mellékelt határozattervezetnek megfelelően.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek