Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2010/158 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa 2004/126-os számú, a Gyermekvédelmi Bizottság újjászervezésére és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó Határozat 1*sz. mellékletének módosításáról

2010/158 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa 2004/126-os számú, a Gyermekvédelmi Bizottság újjászervezésére és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó Határozat 1*sz. mellékletének módosításáról

2011. január 5., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 28-i soros ülésén, elemezve a Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a 2004/126-os számú, a Gyermekvédelmi Bizottság újjászervezésére és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó Határozata 1*sz. mellékletének módosításáról, az utólagos változtatásokkal,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2010/158 számú HATÁROZAT
Kovászna Megye Tanácsa 2004/126-os számú, a Gyermekvédelmi Bizottság újjászervezésére és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó Határozat 1*sz. mellékletének módosításáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2010. október 28-i soros ülésén,
elemezve a Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a 2004/126-os számú, a Gyermekvédelmi Bizottság újjászervezésére és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó Határozata 1*sz. mellékletének módosításáról, az utólagos változtatásokkal,
 
figyelembe véve:
- Kovászna Megye jegyzőjének 2010. október 15 /324/S számú szakjelentését, melyben javasolja a 2004/126-os számú, a Gyermekvédelmi Bizottság újjászervezésére és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó Határozat 1*sz. mellékletének módosítását, az utólagos változtatásokkal,
- a gyermekek jogainak védelmére és promoválására vonatkozó 272/2004-es törvény 104-es szakaszát,
- a Gyermekvédelmi Bizottság felépítésére és működési metodológiájára vonatkozó 1437/2004-es sz. kormányhatározat 4-es és 8-as szakaszát,
- Kovászna Megye Tanácsa 126/2004-es számú, a Gyermekvédelmi Bizottság újjászervezésére és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó Határozat 2. számú mellékletének 1. szakasza (3) bekezdését és 26. szakaszát, az utólagos változtatásokkal,
- a Kovászna Megye Tanácsánál 2010/9970-es számmal beiktatott Kovászna Megyei Szociális Ellátási Ügynökség 2010/11023-as számú átiratát,
 
az utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú helyi közigazgatási törvény 91-es szakasz ( 1) bekezdésének f. betűje és a 97-es szakasz (1) bekezdése alapján
 
ELHATÁROZZA:
 
I. szakasz – Kovászna Megye Tanácsa 2004/126-os számú, a Gyermekvédelmi Bizottság újjászervezésére és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó Határozata 1*sz. melléklete, az utólagos változtatásokkal a következő képen módosul:
Az 1*sz. melléklet
A Gyermekvédelmi Bizottság összetétele leosztva tisztségekre a következő lesz:
elnök - Varga Zoltán, Kovászna Megye Jegyzője,
alelnök - Vass Mária, Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezérigazgatója,
tagok:
- dr. Creţu Maria, gyermekgyógyász főorvos, a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság részéről,
- Keresztély Irma, főtanfelügyelő, a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség részéről,
- Toth Sigismund a Kovászna Megyei Rendőrség képviselője,
- Popica Liliana, a Kovászna Megyei Munkaügyi és Szociális Védelmi Igazgatóság képviselője,
- Bálint Olga, a Kézdivásárhelyi „Szenkereszty Stephanie” egyesület elnöke.
 
II. szakasz – Jelen határozat érvénybelépésének dátumán visszavonódik Kovászna Megye Tanácsának 2009/48-as számú, a 2004/126-os számú, utólag módosított, a Gyermekvédelmi Bizottság újjászervezésére és működési szabályzatára vonatkozó Határozat 1* sz. melléklete.
 
Sepsiszentgyörgy, 2010. október 28.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője

Hírek