Sunteți aici: » Despre instituție » Inst. subordonate » Învățământ » Școala Populară de Arte și Meserii

Școala Populară de Arte și Meserii

Vineri, 29 ianuarie 2021

Centrul educațional își desfășoară activitatea în trei domenii: educația artistică, educația adulților și taberele, punând un accent deosebit pe conservarea tradițiilor și a culturii populare, pe păstrarea și diseminarea valorilor spirituale și pe crearea de oportunități pentru dezvoltarea personală.

Educație culturală

Misiunea compartimentului de educație culturală constă în promovarea culturii tradiționale și al creației populare, urmând cu consecvență păstrarea prin programe de școlarizare, a specificului zonal și a cerințelor populației pe care o deservește, conservarea, valorificarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale, precum și ale patrimoniului cultural național și universal.

Totodată pune accent pe stimularea creativității și talentului, învățarea și promovarea meșteșugurilor și îndeletnicirilor tradiționale, cultivarea valorilor și autenticității creației populare contemporane și a artei interpretative neprofesioniste în toate genurile.

 

Formare profesională

Educația adulților reprezintă procesul de instruire formală sau non – formală prin care adulții își pot dezvolta abilitățile, își pot extinde cunoștințele, se pot perfecționa în domeniile de activitate în care profesează, dar poate fi și o oportunitate pentru reprofilarea profesională.

Educația adulților este o formă de educație în afara sistemului școlar, pe parcursul căreia participanții la instruire nu sunt în relații contractuale în calitate de elev sau student cu instituția de formare. Relația juridică este definită prin contractul de formare profesională încheiat între participanți (beneficiar) și furnizorul de formare.

 

Unități de cazare

 

Contact:

Școala Populară de Arte și Meserii
520055 Sfântu Gheorghe
Piața Libertății nr. 9
Județul Covasna
Tel./fax:+40 267 351 560
e-mail: office@artecovasna.ro

pagina web: www.artecovasna.ro

Logoul instituției în format .pdf

Noutăți