Sunteți aici: » Știri » S-a lansat apelul de concurs pentru proiectele ONG-urilor și unităților de cult

S-a lansat apelul de concurs pentru proiectele ONG-urilor și unităților de cult

Sâmbătă, 27 aprilie 2019

În acest an, Consiliul Județean (CJ)  Covasna oferă finanțare nerambursabilă pentru opt categorii de proiecte. Pot solicita finanțare nerambursabilă organizații ale societății civile, unități de cult, organizații de tineret și studențești, sportivi și asociații pentru organizarea de programe culturale și de recreere și de evenimente, pentru editare de publicații, pentru cofinanțarea proiectelor care vizează portul popular, patrimoniul cultural și istoric, pentru proiecte sportive, dar și pentru asigurarea activității de asistență comunitară și pentru întreținerea, restaurarea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase.

În acest an, Consiliul Județean (CJ)  Covasna oferă finanțare nerambursabilă pentru opt categorii de proiecte. Pot solicita finanțare nerambursabilă organizații ale societății civile, unități de cult, organizații de tineret și studențești, sportivi și asociații pentru organizarea de programe culturale și de recreere și de evenimente, pentru editare de publicații, pentru cofinanțarea proiectelor care vizează portul popular, patrimoniul cultural și istoric, pentru proiecte sportive, dar și pentru asigurarea activității de asistență comunitară și pentru întreținerea, restaurarea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase.

„Am organizat din nou procedura de licitație pentru finanțarea proiectelor ONG-urilor, ale unităților de cult și a proiectelor sportive. Este important că am majorat fondul destinat finanțării acestor proiecte. Suma disponibilă pentru unitățile de cult este de 1,8 milioane lei, pentru fondul de tineret s-a alocat suma de 150 mii lei, suma destinată proiectelor culturale și de recreere este de un milion de lei, pentru activitățile sportive am aprobat suma de un milion de lei. Datorită întârzierii bugetului de stat, bugetul propriu al județului s-a putut adopta mai târziu, motiv pentru care termenul limită pentru depunerea proiectelor este strâns. Scopul nostru a fost să publicăm anunțul și să evaluăm proiectele cât mai curând posibil, pentru ca și organizațiile societății civile și unitățile de cult să poată face o planificare și să-și poată realiza planurile” – a spus Tamás Sándor, președintele CJ Covasna.

Conform anunțului de concurs se poate aplica pentru cofinanțarea programelor și evenimentelor culturale, educativ-științifice și de recreere, pentru cofinanțarea programelor și evenimentelor culturale, educativ-științifice și de recreere organizate de organizațiile de tineret, în acest caz suma maximă ce poate fi acordată este de 10.000 lei.

CJ Covasna sprijină programele care vizează promovarea, prezentarea, păstrarea, ocrotirea, conservarea, protecția și popularizarea valorilor, a patrimoniului cultural și istoric, precum și programele care vizează confecționarea portului popular, în vederea păstrării tradițiilor, dar în același timp, se pot depune cereri de finanțare și pentru proiecte și programe culturale organizate cu ocazia unor aniversări semnificative.

Se acordă sprijin financiar și pentru proiecte de editare a materialelor de prezentare și de popularizare a județului, a unor localități sau microregiuni. Pot solicita cofinanțare echipe sau sportivi individuali pentru proiecte sportive. Administrația publică județeană acordă cofinanțare pentru asigurarea activității de asistență comunitară a localităților izolate.

Se acordă sprijin financiar pentru funcționarea și întreținerea eparhiilor, pentru construirea și repararea bunurilor de patrimoniu ale acestora, pentru conservarea și întreținerea bunurilor care aparțin patrimoniului cultural, pentru desfășurarea de activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult autorizate/acreditate, pentru amenajarea și întreținerea muzeelor cultural-religioase, pentru cheltuielile privind elaborarea documentației tehnico-economice, pentru construirea și repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, afectate de calamități naturale.

În 2017, au fost depuse 632 proiecte, dintre care 477 de proiecte au primit finanțare în valoare de 2,5 milioane lei. Anul trecut nu s-a organizat licitație de proiecte pentru organizațiile societății civile și pentru unitățile de cult, datorită reducerilor bugetare, în acest scop, anul acesta din bugetul județean au fost alocate 3,95 milioane lei.

Propunerile de proiecte pot fi depuse până la data de 10 mai 2019, ora 12, la Registratura CJ Covasna. Anunțul de participare este disponibil  pe site-ul kvmt.ro.

Noutăți