Sunteți aici: » Proiecte » Proiecte UE » Reabilitare drum județean „Interjud Covasna-Brașov”

Reabilitare drum județean „Interjud Covasna-Brașov”

Marți, 9 aprilie 2019

ProiectulReabilitare drum județean „Interjud Covasna-Brașov” de la DN 12 la DN13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș – tronson Covasna de la DN12 prin Malnaș Băi, Baraolt până la limita județ Augustin și Măieruș”, cod SMIS 115604, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către Unitatea Administrativ Teritorială Covasna și are o valoare totală de 87.979.665,77 lei, din care 83.367.544,90 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de accesibilitate a zonei orașului Baraolt și a comunelor Bățani, Micfalău, Malnaș (județul Covasna), Augustin, Ormeniș, Apața, Măieruș (județul Brașov) acestea fiind în apropierea traseului TEN-T (DN13 – E60), contribuind astfel la creșterea competivității a acestei zone. Totodată este asigurată și conectivitatea către rețeaua TEN-T feroviară prin linia Sighișoara-Brașov.

 

Obiectivele proiectului sunt:

  • Modernizarea drumului interjudețean „Covasna – Brașov” – tronsonul aflat pe teritoriul administrativ al județului Covasna. Traseul abordat se compune din:

              - DJ 122B de la DN 12 până la intersecția cu DJ 122 (între km 0+000 – 3+844),

              - DJ 122 prin comunele Micfalău, Malnaș, Bățani, orașul Baraolt (între km 0+000 – 26+701),

              - DJ 131 pe teritoriul administrativ al orașului Baraolt (între km 21+735 – 22+830),

              - DJ 131B pe teritoriul administrativ al orașului Baraolt (între km 12+231 – 13+668).

  • Asigurarea accesului unui număr de minim 16.960 persoane la coridoarele TEN-T, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.
  • Creșterea siguranței circulației
  • Creșterea siguranței pietonilor din localități

 

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 30.01.2015 - 31.12.2021.

--

Anunțul în format .pdf se poate descărca de aici.

Noutăți