Sunteți aici: » Proiecte » Proiecte UE » Reabilitare drum județean ”Interjud Covasna-Harghita”

Reabilitare drum județean ”Interjud Covasna-Harghita”

Marți, 9 aprilie 2019

Proiectul  „Reabilitare drum județean ”Interjud Covasna-Harghita” tronson Covasna DJ131 km 22+830-38+621”, cod SMIS 112201, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către Unitatea Administrativ Teritorială Covasna și are o valoare totală de 47.139.094,56 lei, din care 45.552.198,24 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de accesibilitate a orașului Baraolt și a comunelor Brăduț, respectiv Vârghiș din județul Covasna, situate în proximitatea rețelei TEN-T și îmbunătățirea calității vieții populației din localitățile vizate de proiect și cele limitrofe, prin modernizarea tronsonului din județul Covasna al drumului județean DJ131, km 22+830 - 38+564

Obiectivele specifice sunt:

  • Reabilitarea și modernizarea unei porțiuni de 15,734 km a drumului județean DJ131, situat în județul Covasna, între localitatea Baraolt și limita cu județul Harghita pe porțiunea km 22+830 - 38+564
  • Asigurarea accesului unui număr de minim 16.313 persoane la coridoarele TEN-T, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului. Asigurarea accesului populației orașului Baraolt și a comunelor Brăduț și Vârghiș, precum și a localităților învecinate – Bățani, Malnaș, Micfalău, Aita Mare, Belin și Bodoc –, la rețeaua TEN-T.
  • Creșterea siguranței circulației prin:

- Executarea de parapeți de protecție metalice pe o lungime totală de 3.185 metri liniari;

- Realizarea de semnalistică orizontală și verticală;

- Realizarea de semnalistică cu avertizare luminoasă pentru treceri de pietoni;

- Covoare tactile la treceri de pietoni pentru persoane nevăzătoare în orașul Baraolt.

- Modernizarea unei suprafețe totale de 16.890 mp de trotuare.

  • Modernizarea a 8 stații de transport public de călători în 3 localități, pe traseul de drum județean vizat de proiect

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 18.05.2016 - 31.01.2022.

--

Anunțul în format .pdf se poate descărca de aici.

 

Noutăți