Sunteți aici: » Despre judeţ » Localităţile judeţului » Ozun

Ozun

Luni, 11 ianuarie 2010

Cea mai mare comună din judeţul Covasna constituită din şapte sate (Ozun, Sântionlunca, Lisnău, Bicfalău, Lunca Ozunului, Măgheruş, Lisnău-Vale) este situată în depresiunea Braşovului, la hotarele sud-estice ale comitatului Alsóháromszék (Trei Scaune) la 9 km distanţă de Sfântu Gheorghe, 27 km de Braşov şi 30 km de Covasna.

 

Satele care aparţin comunei noastre sunt aşezări vechi; prima atestare documentară a localităţii Ozun, Sântion, Lisnău şi Bicfalău se datează din anul 1332. Armonia unică şi specială, valorile religioase şi culturale, arta populară şi folclorul satelor, combinate cu ambianţa naturală, zonele ocrotite şi peisajul pitoresc oferă vizitatorilor posibilităţi variate şi bogate de a-şi petrece timpul.

Atracții turistice:

  • În Ozun există mai multe monumente istorice. În centru putem vedea biserica reformată din secolul XV. având planul de bază în formă de ouă, biserica catolică, primăria și un parc comemorativ.
  • În sat există mai multe conace și castele construite în secolul XVIII. (castelul Béldi-Mikes, conacul Újvárossy-Ágoston, conacul Temesváry etc.), care poartă semnele barocului popular, ale stilului rococo şi empire.

  • Conacul Pünkösti este deasemenea considerat monument de artă. Acoperişul său înalt, dublu este o variantă a mansardei populare (s-a construit în jur de 1810). În această clădire funcţionează astăzi biblioteca „Erdélyi Lajos”. Construcţia populară tradiţională este reprezentată de mai multe clădiri din lemn, cu acoperiş din şindrilă, ca de exemplu casa lui Bába Mózesné datată din prima treime a secolului XIX. şi casa lui Páljános Adolf (fosta cazarmă de husari), construită în stil renascentist, la începutul secolului al XIX-lea. Un detaliu foarte frumos este prispa boltită a casei.  Satul Bicfalău este situat într-o ambianţă pitorească la poalele Munţilor Întorsurii, înconjurat de pădure de fag. Prima atestare documentară despre aşezare se datează din 1332. Satul are a populaţie de 379 locuitori conform recensământului din 2002.
  • Datorită unor condiții socio-istorice specifice, în Ținutul Secuiesc au fost ridicate cele mai multe conace. Pe teritoriul unor localităţi, cum ar fi Bicfalău sau Cernat, călătorul poate descoperi peste zece conace. Dintre conacele cu arhitectură frumoasă amintim conacul Simon de pe strada Mare, construită în anul 1793, având o prispă din piatră, cu arcade şi coloane. Tot în această stradă se află casa Jantsó, iar în strada Bisericii putem vedea casa lui Zsigmond Ödön . Această casă are o prispă asimetrică, boltită, arcuită, ornată în stil baroc. Alte conace şi case importante: conacul lui Páll Gergely, pe strada Mare, construit în anul 1830; conacul Molnár de pe dig, datat din anul 1822, cu prispă populară, coloane joase cu arcade, fiind unic în Bicfalău; casa Bőjthe – Cseke din anul 1860, casa Harkó Lajos, conacul Vén – Ábrahám, casa Zátyi, casa lui Páll Gergely etc.
  • Denumirea localităţii Lisnău vine din limba slavă şi înseamnă „pădure”. În prima jumătate a secolului XIV., Lisnău a fost o aşezare plătitoare de impozite; prima atestare documentară a satului se datează din 1332.
  • Dintre atracţiile turistice ale satului amintim biserica reformată din centru, monument istoric, înconjurat de un gard din piatră, în formă de cerc, rămăşiţe ale cetăţii. Turnul de clopot a fost construit în locul intrării acestei cetăţi. Pe globul de pe turn – ca şi în stema secuiască – se află Soarele şi Luna aurită. În turn putem vedea unul dintre cele mai renumite clopote renascentiste din zonă, ornată cu frunze cu „nervuri din metal”, considerat monument de artă. Acest clopot a fost executat de către meşterul braşovean Lampen Henrik din 1693. Biserica încă mai poartă stilul gotic.
  • Prima atestare documentară a satului Sântion se datează din anul 1332; satul şi-a primit numele probabil de la Sfântul Ioan sau Sfântul Ivan. Satul a devenit cunoscut în special datorită primei soţii al scriitorului Jókai Mór, actriţa dramatică, Laborfalvi Róza (născută Benke Judit, 1817 – 1886). Din şirul atracţiilor turistice din sat amintim biserica romano-catolică, monument istoric respectiv capela Szentiványi cu turnul husar, în stil baroc. Biserica unitariană din Lunca s-a construit în anul 1826 , în interiorul ei se află o placă comemorativă din 1939, în memoria lui Berde Mózsa (1815-1893), fost lider şi personalitate a revoluţiei din 1848-49.
     

Primar: Ráduly István
Tel: 0267-331002; Fax: 0267-331546.
Sate componente: Bicfalău, Lisnău,Lisnău-Vale,
Lunca Ozunului, Măgheruş, Sântionlunca.

Pagina web a comunei

Noutăți