Sunteți aici: » Proiecte » Masterplanuri » Master Plan pentru Sistemul de Management Integrat al deseurilor, varianta 2010

Master Plan pentru Sistemul de Management Integrat al deseurilor, varianta 2010

Luni, 22 martie 2010

Master Planul revizuit are ca scop descrierea situaţiei existente, stabilirea şi prioritizarea investiţiilor necesare pentru realizarea unui sistem de management  integrat al deşeurilor solide menajere din aria cuprinsă în proiect...

Master Planul revizuit are ca scop descrierea situaţiei existente, stabilirea şi prioritizarea investiţiilor necesare pentru realizarea unui sistem de management integrat al deşeurilor solide menajere din aria cuprinsă în proiect (colectare selectivă, valorificare şi reciclare, tratarea şi eliminarea deşeurilor în condiţii de maximă siguranţă pe un depozit ecologic zonal, inclusiv închiderea actualelor depozite de deşeuri, în conformitate cu directivele europene), ţinând cont de suportabilitatea investiţiei pentru populaţie şi de capacitatea locală de implementare. Totodată, Master Planul constituie un document programatic pe baza căruia, în conformitate cu prevederile POS Mediu şi ale Ghidului Solicitantului se justifică investiţiile care în mare parte vor fi finanţate prin POS Mediu. Investiţiile necesare pentru extinderea colectării selective (construire insule de colectare, pubele şi autovehicule de colectare) vor fi efectuate de operatorii de salubritate sau autorităţile locale.
 
Principalele capitole ale Master Planului sunt următoarele:
  1. Introducere;
  2. Cadrul legislativ privind gestionarea deşeurilor;
  3. Situaţia curentă în judeţul Covasna;
  4. Cerinţele viitoare privind gestionarea deşeurilor;
  5. Calculul suportabilităţii costurilor de către populaţie;
  6. Studiu de prefezabilitate;
  7. Planul de implementare a sistemului de gestionare a deşeurilor.

Masterplanul în format pdf poate fi vizualizat aici

Noutăți