Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier superior din cadrul Serviciului investiții și patrimoniu

Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier superior din cadrul Serviciului investiții și patrimoniu

Miercuri, 20 iulie 2022

 

În baza prevederilor art. 464 și art. 618 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, din Serviciul investiții și patrimoniu/Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului.

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în municipiul Sfântu Gheorghe, P-ța Libertăţii, nr. 4 și va consta dintr-o probă scrisă care va avea loc în data de 22.08.2022 ora 10,00 și o probă de interviu organizată în condițiile legii.

 

Condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

- respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură;

- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 20.07.2022-08.08.2022, ora 12,00 la registratura Consiliului Județean Covasna.

 

Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de mai sus candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile de ocupare prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Candidații declarați admiși la selecția dosarelor vor participa la proba scrisă și interviu.

 

Bibliografia, tematica, atribuţiile stabilite în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului pot fi conspectate pe site-ul Consiliului Județean Covasna, la secțiunea Despre instituție - Carieră–Posturi scoase la concurs.

 

Președinte,

TAMÁS Sándor

 

Bibliografie

Tematică

Atribuții

Lista actelor

Formular de înscriere

Model CV


Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultatul probei srise

Rezultatul probei de interviu

Rezultat final

Noutăți