Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs pentru ocuparea prin transfer la cerere a funcției publice vacante de consilier clasa I, gradul profesional asistent la Serviciului buget-finanţe, contabilitate

Concurs pentru ocuparea prin transfer la cerere a funcției publice vacante de consilier clasa I, gradul profesional asistent la Serviciului buget-finanţe, contabilitate

Miercuri, 4 august 2021

 

Consiliul Județean Covasna, În conformitate cu prevederile art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5) și (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, anunță ocuparea prin transfer la cerere a funcției publice vacante de consilier clasa I, gradul profesional asistent la Serviciului buget-finanţe, contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna.

 

Condiții de ocupare:

  • să ocupe o funcție publică de clasa I, gradul profesional asistent;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
  • cunoştinţe operare pe calculator – Microsoft Office – nivel avansat.
  • Reprezintă avantaj experiența avută în folosirea aplicației FOREXEBUG

 

Candidații pot depune dosarele la registratura Consiliului Județean Covasna în perioada 4 - 23 august 2021.

 

Funcţionarii publici interesaţi vor depune următoarele documente:

  • cererea de transfer,
  • curriculum vitae (în format european),
  • copie a actului de identitate,
  • copii ale actelor de studii și ale altor documente care atestă îndeplinirea condițiilor din fișa postului;
  • copiile documentelor care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.

 

Bibliografia, tematica, precum şi alte date necesare desfăşurării procedurii pot fi conspectate pe site-ul Consiliului Județean Covasna, la secțiunea Despre instituție - Carieră – Posturi scoase la concurs.

 

Bibliografie

Cerere

Model de adeverinţă

Model CV 

Calendarul procedurii

 

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultatul selectiei dosarelor in urma solutionarii contestatiei

 

Noutăți