Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul Secretariatului A.T.O.P.

Concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul Secretariatului A.T.O.P.

Miercuri, 2 mai 2018

 

Consiliul Judeţean Covasna

organizează concurs la sediul său din municipiul Sfântu Gheorghe, P-ța. Libertăţii nr. 4, în data de 04.06.2018 ora 10 proba scrisă și o probă de interviu în termenul prevăzut de lege, pentru ocuparea prin recrutare a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul Secretariatului A.T.O.P.

 

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul administrației publice;
 • cunoștințe de operare PC: Word, Excel, Outlook, Internet – nivel mediu;
 • cunoașterea, pe lângă limba română scris și vorbit, a unei limbi de circulație internațională - nivel mediu;
 • condițiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Pentru candidații care nu dovedesc deţinerea cunoștințelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei și a cunoștinţelor lingvistice de comunicare în limbi străine, cu documente, emise în condiţiile legii, potrivit standardului sau nivelului solicitat în anunţul de mai sus, se va organiza probă suplimentără pentru fiecare tip de condiție specifică în parte, conform procedurilor aprobate prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 156/2018, afișată pe site-ul Consiliului Județean Covasna www.cjcv.ro sau www.kvmt.ro /Despre instituție/Carieră.

 

În data de 31.05.2018 se va desfășura proba suplimentară, după cum urmează:

 •  ora 9 - pentru testarea competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei;
 • ora 11 - pentru testarea competenţelor lingvistice de comunicare în limbi străine.

 

Atribuțiile postului sunt:

 • asigură lucrările de secretariat ale Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna (A.T.O.P.);
 • asigură convocarea membrilor și a invitaților la ședințele ordinare și extraordinare, la solicitarea scrisă a președintelui A.T.O.P. sau la solicitarea scrisă a cel puțin 4 membri, adresată președintelui;
 • asigură convocarea membrilor și a invitaților, la ședințele comisiilor de lucru ale A.T.O.P;
 • asigură primirea și transmiterea corespondenței A.T.O.P;
 • asigură primirea și transmiterea sesizărilor și petițiilor primite de la cetățeni;
 • organizează activitatea de cercetare și soluționare a sesizărilor și petițiilor de la cetățeni, de către membrii A.T.O.P;
 • asigură relația A.T.O.P. cu presa, în limita prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a A.T.O.P. și a împuternicirii președintelui A.T.O.P;
 • participă, împreună cu membrii A.T.O.P, la ședințele ordinare și extraordinare ale autorității, precum și la ședințele comisiilor de lucru;
 • întocmește procesele-verbale la ședințele în plen și la ședințele comisiilor de lucru ale A.T.O.P.;
 • întocmește proiectele de hotărâri ale A.T.O.P;
 • urmărește și aduce la îndeplinire, după caz, măsurile stabilite de către autoritate;
 • asigură elaborarea planului strategic anual și a altor materiale și asigură publicitatea planului strategic anual;
 • asigură întocmirea documentelor de reprezentare și protejare a intereselor comunității în scopul eficientizării serviciului polițienesc și al asigurării climatului de siguranță și securitate publică;
 • asigură legătura A.T.O.P. cu consiliile locale și cu alte autorități și instituții publice din județul Covasna, pentru îndeplinirea scopului A.T.O.P;
 • asigură postarea de date specifice activității A.T.O.P. pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Covasna;
 • organizează programul de audiențe al președintelui și vicepreședintelui A.T.O.P, participă efectiv la audiere, luând măsuri de redactare și transmitere către instituțiile interesate a solicitărilor petenților dar și a răspunsului către petenți;
 • întocmește și înaintează, spre promovare și aprobare, proiecte de hotărâri și de dispoziții, expuneri de motive, rapoarte, referate, precum și alte materiale din domeniul său de activitate;

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul resurse umane în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Covasna de pe pagina web a autorității www.cjcv.ro. / Despre instituție/Carieră, la Compartimentul resurse umane, Zaharia Maria – consilier superior, telefon 0367-403900, sau 0267-311190 interior 138/139.

 

TAMÁS Sándor

Preşedinte

 

 

Bibliografie

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURS DE RECRUTARE

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Curriculum vitae Europass - model


Rezultat selectie dosare


Etapele de desfăşurare a probei suplimentare în domeniul tehnologiei informaţiei

Etapele de desfăşurare a probei suplimentare în domeniul comunicării în limbi străine


Rezultatul probei suplimentare în domeniul tehnologiei informaţiei

Rezultatul final al probei suplimentare în domeniul tehnologiei informaţiei

 

Rezultatul probei suplimentare în domeniul comunicării în limbi străine

Rezultatul final al probei suplimentare în domeniul comunicării în limbi străine


Rezultatul probei scrise


Anunt intreviu

Rezultat interviu

Centralizator final

Noutăți