Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont

Concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont

Vineri, 31 ianuarie 2014

ANUNȚ

Consiliul Judeţean Covasna

organizează concurs de recrutare în data de 04.03.2014 proba scrisă ora 9, iar proba de interviu în data de 06.03.2014, pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de șef birou al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont, la sediul său din municipiul Sfîntu Gheorghe, P-ța. Libertăţii nr. 4

 

Condiții de participare la concurs:

  • condiții generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • studii universitare de licență sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • studii de masterat, sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management, ori în specialitatea studiilor, conform art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere: minim 2 ani;
  • cunoașterea unei limbi oficiale a Uniunii Europene – nivel mediu.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Covasna până la data de 20.02.2014, inclusiv, ora 1600.

 

Fișa de înscriere și relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Covasna la Compartimentul resurse umane, sau la telefon 0367/403900 int. 138, 139.

 

Preşedinte,

TAMÁS Sándor

 

Bibliografie

Lista actelor pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu dosarul de concurs

Noutăți