Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior, din Compartimentul monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, transport public județean

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior, din Compartimentul monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, transport public județean

Joi, 30 iunie 2022

 

În baza prevederilor art. 464 și art. 618 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior, din Compartimentul monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, transport public județean.

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în municipiul Sfântu Gheorghe, P-ța Libertăţii, nr. 4 și va consta dintr-o probă scrisă care va avea loc în data de 01.08.2022 ora 10,00 și o probă de interviu organizată în condițiile legii.

 

Condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

- studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 30.06.2022-19.07.2022, ora 12,00 la registratura Consiliului Județean Covasna.

 

Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de mai sus candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile de ocupare prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Candidații declarați admiși la selecția dosarelor vor participa la proba scrisă și interviu.

 

Bibliografia, tematica, atribuţiile stabilite în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului pot fi conspectate pe site-ul Consiliului Județean Covasna, la secțiunea Despre instituție - Carieră–Posturi scoase la concurs.

 

Bibliografie

Tematică

Atribuții

Lista actelor

Formular de înscriere

Model CV


Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei de interviu

Rezultat final

Noutăți