Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție consilier superior în cadrul Compartimentului monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, transport public județean

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție consilier superior în cadrul Compartimentului monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, transport public județean

Luni, 23 noiembrie 2020

În baza Legii nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, asumându-ne excepția prevăzută de art. II din actul normativ mai sus menționat,

 

În conformitate cu prevederile art. 464 și art. 618 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că dorim să organizăm concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție consilier superior în cadrul Compartimentului monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, transport public județean.

Durata timpului de muncă aferent fișei postului este de 8 ore pe zi și 5 zile pe săptămână.

 

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în municipiul Sfântu Gheorghe P-ța Libertăţii nr. 4 și va consta dintr-o probă scrisă care va avea loc în data de 28  decembrie 2020 ora 10 și o probă de interviu în condițiile legii.

 

Condiţiile de participare la concurs:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
  • 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de mai sus candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile de ocupare prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Noutăți