Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, din Compartimentul juridic/Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, din Compartimentul juridic/Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului

Miercuri, 16 februarie 2022

 

În baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

în conformitate cu prevederile art. 464 și art. 618 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, din Compartimentul juridic/Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului.

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în municipiul Sfântu Gheorghe, P-ța Libertăţii, nr. 4 și va consta dintr-o probă scrisă care va avea loc în data de 22.03.2022 ora 10,00 și o probă de interviu organizată în condițiile legii.

 

Condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;

- minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

- cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu (editare text, email), dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii;

- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, nivel de bază, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii.

 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 16.02-07.03.2022, ora 12,00 la registratura Consiliului Județean Covasna.

 

Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de mai sus candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile de ocupare prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Candidații declarați admiși la selecția dosarelor vor participa la proba scrisă și interviu cu respectarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 conform prevederilor art. 11 alin. (4) din anexa nr. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 171/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

Bibliografia, tematica, atribuţiile stabilite în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului pot fi conspectate pe site-ul Consiliului Județean Covasna, la secțiunea Despre instituție - Carieră – Posturi scoase la concurs.

Președinte,

TAMÁS Sándor

 

Bibliografie

Tematica

Atribuţiile stabilite în fişa postului

CV_Model_European

Formular_de_inscriere

Lista actelor necesare

Rezultat selectie dosare

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei de interviu

Rezultat final

Noutăți