Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție consilier, clasa I, grad profesional superior, din Biroul relații publice

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție consilier, clasa I, grad profesional superior, din Biroul relații publice

Luni, 15 noiembrie 2021

 

În baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

în conformitate cu prevederile art. 464 și art. 618 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție consilier, clasa I, grad profesional superior, din Biroul relații publice/Direcția urbanism și relații publice.

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în municipiul Sfântu Gheorghe, P-ța Libertăţii, nr. 4 și va consta dintr-o probă scrisă care va avea loc în data de 15.12.2021 ora 10,00 și o probă de interviu organizată în condițiile legii.

 

Condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe umaniste și artă,
  • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 15 noiembrie – 6 decembrie 2021 (ora 12.00) la registratura Consiliului Județean Covasna.

 

Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de mai sus, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile de ocupare prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Candidații declarați admiși la selecția dosarelor vor participa la proba scrisă și interviu cu respectarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 conform prevederilor art. 12 alin. (4) din anexa nr. 3 la Hotărârii Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

 

Bibliografia, tematica, atribuţiile stabilite în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului pot fi conspectate pe site-ul Consiliului Județean Covasna, la secțiunea Despre instituție - Carieră – Posturi scoase la concurs.

 

Președinte,

TAMÁS Sándor

 

Bibliografie

Tematica

Atribuţiile stabilite în fişa postului

CV_Model_European

Formular_de_inscriere

Model_adeverinta

Lista actelor necesare

Declaratie_pe_propria_raspundere

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei de interviu

Rezultatul final

Noutăți