Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru un funcționar public de execuție: consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului administrație publică și editarea monitorului oficial al județului

Concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru un funcționar public de execuție: consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului administrație publică și editarea monitorului oficial al județului

Vineri, 6 octombrie 2017

 

Consiliul Județean Covasna

organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut la sediul său din municipiul Sfântu Gheorghe, P-ța. Libertăţii nr. 4, în data de 07.11.2017, ora 9, proba scrisă, pentru un funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, respectiv:

- consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului administrație publică și editarea monitorului oficial al județului;

 

Pentru a participa la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

- să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

 

Dosarul de înscriere la concursul de promovare se depune la Compartimentul resurse umane până în data de 25.10.2017, ora 16, inclusiv.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane, respectiv la telefon 0267/311190 sau 0367/403900 int. 138, 139.

 

 

Președinte,

TAMÁS Sándor

 

Bibliografie

 

Noutăți