Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Concurs de proiecte de management pentru Ansamblul de dansuri 'Trei Scaune-Háromszék'

Concurs de proiecte de management pentru Ansamblul de dansuri 'Trei Scaune-Háromszék'

Marți, 22 februarie 2022

 

Consiliul Județean Covasna organizează, la sediul său din mun. Sfântu Gheorghe P-ța Libertății nr. 4, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificări le și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Ansamblul de dansuri "Trei Scaune-Háromszék" în vederea ocupării postului de manager (director).

 

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun la sediul Consiliului Județean Covasna, la Biroul învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu O.N.G., în termenul prevăzut în calendarul de desfășurare a concursului. Relaţii suplimentare se pot obţine de la (telefon: 0267/311190 int. 118) Biroul învăţământ, cultură, sănătate, relaţii cu O.N.G., (luni–vineri între orele 9.00–14.00).

 

 

Caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management și anexele

Regulament de organizare și desfășurare a concursului

Anunț, condiții de participare, acte necesare, bibliografie și calendar concurs

 

Noutăți