Sunteți aici: » Proiecte » Proiecte C.J. » Concurs de finanțare pentru sprijinirea Programului „Școală după școală” în perioada 2021-2024

Concurs de finanțare pentru sprijinirea Programului „Școală după școală” în perioada 2021-2024

Miercuri, 21 aprilie 2021

 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

anunță concurs de finanțare pentru sprijinirea Programului „Școală după școală” în perioada 2021-2024

 

Scopul programului județean: Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna intenționează să sprijine, în asociere cu unitățile administrativ-teritoriale din județ, programul Școlă după Școală desfășurat în unitățile de învățământ din județul Covasna din mediul rural.

Beneficiarii proiectului: Comunele din județul Covasna, precum și municipiile și orașele din județul Covasna pentru satele aparținătoare.

Se acordă finanțare nerambursabilă pentru: conform Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Școală după școală”, cu modificările și completările ulterioare. Programul SDS se organizează pe an școlar.

Durata programului: 2021–2024.

Finanțare acordată: Contribuția maximă a județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna nu va depăși 20.000 lei/grup de elevi.

Aport propriu: Cota-parte a unității administrativ-teritoriale participante la finanțarea proiectului nu va fi mai mică decât suma solicitată prin programul județean.

Documentele necesare întocmirii cererii de finanțare:

  1. Formular de solicitare a subvențiilor, conform anexei nr. 1 la Ghidul Solicitantului.
  2. Hotărârea Consiliului Local privind participarea la programul județean, care să conțină în mod obligatoriu: asigurarea cofinanțării proiectului care nu va fi mai mică decât suma solicitată prin programul județean, precum și aprobarea modelului Acordului de asociere.
  3. Proiectele Programelor SDS (pachete educaționale) avizate de Consiliul de administrație al ISJ.
  4. Avizele Consiliului de administrație al ISJ.
  5. Contractele de parteneriat cu privire la finanțarea Programului SDS ale unității administrativ-teritoriale participante, dacă este cazul.
  6. Bugetele Programelor SDS, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Ghidul Solicitantului.
  7. Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, conform anexei nr. 3.

Locul de depunere: Proiectele se depun la registratura Consiliului Județean Covasna.

Evaluare: în ordinea depunerii, până la epuizarea sumei totale alocate pentru anul respectiv.

 

Descărcare documentație:

Formular de solicitare

Ghidul solicitantului, anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 12/2021

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 12/2021

Acord de asociere, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 12/2021

Anexă buget

Declarație pe propria răspundere

Formular de decontare

Noutăți