Sunteți aici: » Știri » Bugetul județului Covasna

Bugetul județului Covasna

Joi, 10 februarie 2011
Bugetul propriu din acest an al Consiliului Judeţean Covasna se ridică la mai mult de 52 milioane de euro, sumă din care mai mult de jumătate va fi destinată dezvoltării judeţului.

Bugetul propriu din acest an al Consiliului Judeţean Covasna se ridică la mai mult de 52 milioane de euro, sumă din care mai mult de jumătate va fi destinată dezvoltării judeţului.

Plenul consiliului s-a întrunit, în 10 februarie 2011, în şedinţă extraordinară, pentru a aproba bugetul propriu din acest an al Consiliului Judeţean Covasna. Bugetul general consolidat al judeţului este de 218.985.100 lei. Conform noilor reglementări, bugetul este compus din două secţiuni: secţiunea de funcţionare şi cea de dezvoltare.

Cheltuielile de funcţionare ale administraţiei judeţene şi ale unităţilor subordonate din judeţul Covasna se ridică la 101.396.400 lei, cea mai mare sumă, adică 45,4% din buget, a fost acordată pentru protecţia socială, urmată de cea alocată culturii şi religiei, adică 16,5% din buget. Legea precizează, de asemenea, suma maximă alocată cheltuielilor cu personalul, în judeţul Covasna aceasta fiind de 47.297.000 lei.

Judeţul Covasna va cheltui, în acest an, suma de 117.588.700 lei destinată dezvoltării judeţului, din care titlurile cele mai mari (63 milioane de lei) sunt destinate modernizării DN 121, precum şi programului privind managementul deşeurilor (38,6 milioane de lei). Cele două programe vor fi realizate din fondul european de dezvoltare regională. De asemenea, se include aici şi suma de 6,6 milioane de lei destinată finalizării programului Drumul Apelor Minerale care se construieşte cu sprijin european. 

În ceea ce priveşte proiectul de buget, Tamás Sándor, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, a subliniat: „În acest an, bugetul cuprinde şi programele mari, munca noastră de doi ani începe să dea roade”.

„Administraţia judeţeană şi-a mărit, în acest an, fondul destinat proiectelor. Sfera non-guvernamentală poate să depună proiecte în domeniile: culturii, sportului, tineretului, religiei, precum şi în domeniul social în valoare totală de 1.875 lei. În acest an, vom sprijini, de asemenea, lansarea programului reprezentant al satului cu 20.000 lei, iar fondul pentru proiecte de modernizare a caselor culturale rurale este de 200.000 lei. Acest program va funcţiona în mod similar cu programul nostru de mare succes, amenajare locuri de joacă. Administraţia judeţeană şi administraţia locală din Sfântu Gheorghe, împreună cu o organizaţie non-guvenamentală are un proiect de construire de locuinţe de serviciu pentru medici, cheltuielile cu proiectul clădirii fiind cuprinse în buget” – a spus Tamás Sándor, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.

Administraţia judeţeană şi-a asumat obligaţiunea de a achita contribuţia proprie a fiecărei localităţi cuprinsă  în programul Drumul Apelor Minerale, ceea ce înseamnă că, pe durata lucrărilor, imobilele respective vor trece în proprietatea judeţului, iar după predare vor reveni în proprietatea publică a comunităţilor. Majoritatea administraţiilor locale au luat deja, sau în curând vor lua decizia de schimbarea temporară a proprietarului. Tamás Sándor a cerut ca reprezentanţii grupului consilierilor PCM să încerce să-l lămurească pe Nagy István, primarul oraşului Baraolt, ca şi oraşul Baraolt să poată profita de această oportunitate, astfel, bugetul local ar putea fi scutit de cheltuieli semnificative.

Preşedintele  CJ Covasna este îngrijorat pentru faptul că oraşul Baraolt va refuza noi fonduri, cum s-a întâmplat şi în cazul programului Aquacov, în valoare de 107 milioane de euro, respectiv al programului privind managementul deşeurilor, în valoare de 30 de milioane de euro.

La şedinţa extraordinară a consiliului judeţean din 10 februarie au fost aprobate toate punctele de pe ordinea de zi. 

Noutăți