Sunteți aici: » Despre judeţ » Localităţile judeţului » Biborţeni

Biborţeni

Marți, 4 mai 2010

Aşezământul renumit pentru apele sale minerale aparţine de Baraolt din punct de vedere administrativ. Localnicii abia dacă consumă apă din fântână, deoarece în faţa clădirii vechi de îmbuteliere a apei minerale există un izvor de apă minerală fero-gazoasă.
Cele două părţi ale satului sunt delimitate de biserica refomată, în care vizitatorii pot vedea secvenţe ale picturii reprezentând legenda Sfântului Ladislău.

Lângă intrare se află monumentele consacrate memoriei eroilor din sat: Bartalis Ferenc a fost executat la Sfântu Gheorghe în anul 1854, iar Bertalan László şi Benedek Dániel au fost executaţi la Postarét din Târgu Mureş. În cimitirul satului se află mormântul căpitanului Borbáth László (1814--1898), căzut la datorie în timpul Revoluţiei din 1848-49.
Copacii de pe dealul din spatele bisericii au fost plantaţi cu scopul de-a comemora mileniul. Şcoala din localitate a fost ridicată pentru a comemora cea de-a 1000 aniversare a înfiinţării statului maghiar.
În hotarul satului se află urmele unui sit antic precum şi ruinele unei cetăţi medievale cunsocute sub denumirea de Cetatea lui Tiborc.
În fiecare an, tineretul satului organizează balul de toamnă, care este precedat de o procesiune ecvestră.
 

Noutăți