Sunteți aici: » Știri » Biblionet

Biblionet

Vineri, 29 octombrie 2010

Bibliotecile din judeţul Covasna oferă comunităţii servicii noi de acces gratuit la Internet în cadrul programului naţional Biblionet.

Bibliotecile din judeţul Covasna oferă comunităţii servicii noi de acces gratuit la Internet în cadrul programului naţional Biblionet. Din octombrie 2010, bibliotecile publice din judeţul Covasna îşi înnoiesc serviciile oferite comunităţii prin introducerea calculatoarelor cu acces gratuit la Internet în cadrul programului naţional „Biblionet – Lumea în biblioteca mea”. Bibliotecarii instruiţi, bibliotecile renovate şi activităţile din ce în ce mai interesante încurajează locuitorii judeţului să viziteze bibliotecile din localităţile lor. De asemenea, reţelele wireless din incinta bibliotecilor vor permite oricui să se conecteze cu laptopul personal şi să acceseze gratuit Internetul. Inaugurarea serviciilor menţionate ş a sălilor aferente se petrece în perioada octombrie-decembrie 2010 în cele 18 localităţi ale căror biblioteci publice au intrat în programul Biblionet în prima rundă judeţeană a acesteia (Aita Mare, Barcani, Breţcu, Covasna, Dobârlău, Ghelinţa, Ghidfalău, Ilieni, Întorsura Buzăului, Micfalău, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sita Buzăului, Târgu Secuiesc, Turia, Zăbala).

Miercuri, 27 octombrie 2010, de la ora 17,30 a avut loc festivitatea de inaugurare Biblionet şi la Biblioteca Publică Comunală „Kemény Zsigmond” din Sânzieni. O însemnătate aparte i-a fost conferită evenimentului de către prezenţa la acesta a unor oaspeţi de seamă: Siri OSWALD, directorul programului Global Libraries al Fundaţiei Bill & Melinda Gates din Statele Unite ale Americii; Paul Andre BARAN şi Scott ANDERSEN, directorul, respectiv directorul adjunct al programului Biblionet, de la Fundaţia IREX, Bucureşti; delegaţia Centrului Mortenson din SUA (Margaret Ellen BARBER, Susan Marie SCHANUER, Barbara J. FORD), în a cărui sferă de activitate figurează şi dezvoltarea bibliotecilor publice. Pe lângă ei, la eveniment au fost prezenţi alţi reprezentanţi ai Fundaţiei IREX, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Covasna şi ai Consiliului Local Sânzieni, echipa Biblionet a Bibliotecii Judeţene „Bod Péter” din Sf. Gheorghe, delegaţia Bibliotecii Judeţene „Kájoni János” din Miercurea-Ciuc, bibliotecari şi reprezentanţi ai primăriilor din alte localităţi covăsnene intrate deja în programul Bblionet sau care doresc să se ralieze la acesta mai târziu, precum şi reprezentanţi ai mass-media.
 După cuvântul de salut, rostit de CSÜDÖR Katalin, bibliotecară (Biblioteca Comunală „Kemény Zsigmond”), cei care au luat cuvântul (în ordine: BARÓTI Balázs, viceprimarul localităţii Sânzieni; Paul Andre BARAN, directorul programului Biblionet, de la Fundaţia IREX din Bucureşti; Siri OSWALD, directorul programului Global Libraries al Fundaţiei Bill & Melinda Gates din Statele Unite ale Americii; SZONDA Szabolcs, directorul Bibliotecii Judeţene „Bod Péter” din Sf. Gheorghe; BAKA Mátyás, consilier, preşedintele Comisiei Economice, buget-finanţe, prognoze şi patrimoniu a Consiliului Judeţean Covasna) au vorbit din puncte de vedere diferite despre importanţa deosebită a informaţiei şi a informării, cât şi a orientării în viaţa de zi cu zi a societăţii şi a comunităţilor mari sau mici din zilele noastre, respectiv despre rolul esenţial al bibliotecilor în derularea cu succes al acestui proces, în care un element catalizator este programul naţional Biblionet.
 Festivitatea de inaugurare a continuat cu o proiecţie de imagini din viaţa localităţii Sânzieni, cu o degustare de „kürtőskalács”, prăjit pe loc, în curtea bibliotecii locale, respectiv cu un spectacol de dansuri populare transilvănene, oferit cu măiestrie de Ansamblul Folcloric „Perkő” din Sânzieni. Toate acestea şi mai ales faptul că reprezentaţia folclorică a devenit interactivă la final, au transformat seara de 27 octombrie într-un ansamblu de impresii şi experienţe memorabil, în principal pentru oaspeţii sosiţi de departe, care au devenit pentru un timp scurt părtaşi direcţi ai modului de viaţă şi tradiţiilor local(e).
Biblioteca publică din Sânzieni a primit în cadrul programului Biblionet 4 calculatoare, împreună cu echipamentele aferente, a căror valoare este de 22.283 RON, din care valoarea aplicaþiilor (software-elor) Microsoft instalate pe echipamente este de 12.824 RON.
 În cadrul programului naţional Biblionet, în judeţul Covasna au fost donate 74 de calculatoare, iar fiecare bibliotecă locală dintre cele 18 care le-au recepţionat, a fost dotată şi cu un videoproiector, un ecran de proiecţie, o imprimantă multifuncţională, căşti cu microfon şi câte un router wireless. Valoarea totalã a acestei donaþii este de 525.399 RON, din care valoarea echipamentelor şi softurilor recepţionate de către bibliotecile locale din judeţ este de 411.091 RON. Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”, ca centrul de formare Biblionet, a fost dotatã cu 11 laptop-uri ºi echipamente aferente în valoare de 58.651 RON. La cursurile de instruire în IT şi administrarea bibliotecii publice cu acces Internet au participat 27 de bibliotecari covăsneni, valoarea investiţiei în formare fiind de 55.656 RON. (Detalii despre toate acestea se găsesc şi în fişierul Excel ataşat.)
 Programul Biblionet îşi propune să asigure accesul la informaţie prin introducerea tehnologiei moderne în bibliotecile publice, pornind de la faptul că peste 50% dintre cetăţenii României nu au utilizat niciodată Internetul. Deşi în ultimii douăzeci de ani multe domenii ale vieţii sociale au progresat, bibliotecile au rămas în urmă, iar milioane de cetăţeni sunt privaţi de mijloace esenţiale pentru dezvoltarea spirituală a comunităţilor. Prin acest program, bibliotecile devin spaţii primitoare unde oamenii se pot întâlni, informa şi contribui la viaţa comunităţii. Mai mult de 2000 de biblioteci publice din România primesc echipamente moderne pentru accesul gratuit al publicului la informaţie, iar peste 3000 de bibliotecari vor cunoaşte mai bine noile tehnologii pentru a asigura servicii mai bune pentru public.
Programul Biblionet – Lumea în biblioteca mea are o valoare totală de 26,9 milioane de dolari, este finanţat de Fundaţia Bill & Melinda Gates pentru următorii 5 ani. Biblionet este un parteneriat între Fundaþia IREX, Ministerul Culturii ºi Patrimoniului Naþional, Fundaþia EOS (Educating for an Open Society), Asociaþia Naþionalã a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), respectiv bibliotecile publice din România. Microsoft Corporation doneazã în acest cadru software în valoare de aproximativ 15 milioane de dolari cãtre bibliotecile selectate în program, în cadrul iniþiativei globale de înzestrare a comunitãþilor cu tehnologie accesibilã ºi utilã.

Pentru detalii, vă rugăm, contactaţi Fundaţia IREX (Monica Grecu, Specialist Relaţii Publice, 0730 620 498, mgrecu@irex.ro) sau Biblioteca Judeţeană „Bod Péter” (Anna Lokodi, cordonator judeţean Biblionet, lokodi.anna@gmail.com, 0740 018 594)

Fundaţia IREX – str. Dr. Staicovici nr. 15, sector 5, 050556Bucureşti, Telefon: +40 21 410 25 63, Fax: +40 21 410 25 64
www.biblionet.ro

 

Noutăți